Pleschinger Sándor

«« Vissza ««

Szak: 
matematika
Beosztás: 
tanár
Tanítási időszak: 
1983-tól 1997-ig
Ismertető: 

Osztályfőnök:  1987. IV. b, 1991. IV. c, 1995. IV. c

 

Fotó az 1991 IV. c osztály ballagásáról - Vígvári Péter küdeménye

 

 

 

Idézet Szukob Attila 2011. augusztus 25-én kelt leveléből:  

 

A mi 1983-87 b osztályunk volt a "jóságos" (mi így hívtuk) Pleschinger tanár úr bagis pályafutásának első osztálya. Másodiktól volt az osztály főnökünk, azt hiszem nála jobbat hozzánk nem is találhattak volna.

Sokan köszönhetik neki az érettségi bizonyítványukat, mert állhatatosan korrepetálta még a "sötét bunkereket" (őt idéztem) is, és osztályközösséggé formált minket.

Képek a bizonyítványosztásról: 1983-1987 évfolyam, b osztály

 

 

Pázsit Árpádné 1991-ben Levelező tagozaton érettségizett. Szerkesztőségünkhöz küldött levelében szeretettel emlékezik volt tanáraira: 

 

"Pleschinger tanár úrral sokszor elég nehéz volt lépést tartani, mert olyan szinten gyorsan oldott meg matematika feladatokat a táblánál fejből, hogy csak néztünk, le se tudtuk írni! De azért leérettségiztünk!"

 

 
 
Idézet Dr. Gockler Lajosné tanárnő 1991-ben elhangzott ballagási beszédéből:
„Búcsúzom a IV. c osztályfőnökétől, a jóságos Pleschinger tanár úrtól, aki a matematika rettegett tanára, vagy pontosabban a rettegett matematika jóságos tanára, akit közismert jókedélye soha nem gátolt meg abban, hogy alkalomadtán szigorú vagy éppen megértő legyen.”

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.