Az iskola tanárai az Interneten

«« Vissza ««

Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola

Bodnár Károlyné magyar-francia-könyvtár szakos tanár

 

Gondolatok a könyvtárban

Idézet az iskola honlapjáról

 

1964. iskolánk alapításának éve.

Három évvel később - 1967-ben - már mai helyén kezdte meg újabb tanévét az intézmény, két iskolatípus: a XX. kerületi Gép- és Gyorsíróiskola és az új Közgazdasági Szakközépiskola egyesítésével. Erre az időre tehető könyvtárunk megalapozása is, hiszen a Gép- és Gyorsíróiskola rendelkezett már csekély mennyiségű dokumentummal.

 

1968 fontos dátum a könyvtár életében. 
Ebben az évben került hozzánk Bodnár Károlyné, Esztike, aki ettől az időtől kezdve hihetetlen felelősséggel, nagy odaadással dolgozott a könyvtári állomány építésén. A kiindulópontot 2600 kötet jelentette.
Az évek során nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi változásokat szem előtt tartva fejlesztette az állományt, elkészítette a különböző katalógusokat, elkezdte, és következetesen folytatta a gyűjteményes művek, folyóiratok tananyaghoz kapcsolódó analitikus feltárását; szervezte a sikeres szavalóversenyeket, a hangulatos könyvtári órákat nyugdíjba vonulásáig.
 
Ez idő alatt épült ki a könyvtár szabadpolcos olvasóterme, ahol a könyvek elhelyezése az ETO-n alapuló könyvtári rendet követi, és az állomány 15.943 dokumentumra növekedett.
Munkája során - az anyagiakon túl - felbecsülhetetlen eszmei érték halmozódott itt fel, mely  a könyvtárvezető  lelkiismeretes tevékenysége mellett az akkori iskolavezetés odafigyelő, következetes irányításának is köszönhető.
 

 

Szerkesztői kiegészítés!

A Bagi Ilona Gimnázium Szakközépiskolává alakításakor  a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola tantestületében dolgozott tovább, gyakorlatilag ugyanabban az épületben. Kökény Sándorné igazgató irányítása alatt folytatta a pedagógus pályát az új munkahelyén.
 
 
 

Két kedves fotó bemutatása a volt gimnáziumi tanítványok részére, a hetvenes és a nyolcvanas évekből

 

 
A könyvtári feladatok mellett a szaktárgyak oktatásában is eredményes munkát végzett magyar nyelv és irodalom, valamint francia nyelv tanításában,
 

s osztályfőnöki  megbízatásában  is nagyban segítette tanítványait. Erről tanúskodik volt gimnáziumi kolléganője, Dr. Gockler Lajosné, Piroska a korábbi, gimnáziumi évek idejéből is.

 

A mellékelt fotók a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola két osztályának tablóján látható: az 1978 II. b és az 1984  IV. d osztály tablóján látható, s még 1995-ben is vállalt osztályfőnökhelyettesi feladatokat.  

 
 
Az iskolában az utolsó fotó 1998 IV. d osztály tablóképén látható.
 
 

 

Az oldal összeállítása elkészült: 2010. július 10-én     

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.