Beköszönő - 2014

«« Vissza ««

December hava

December az év tizenkettedik, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Neve a latin decem ('tíz') szóból származik, utalva arra, hogy eredetileg ez volt a tízedik hónap a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók szerint a december: fagyláros. Az arvisurák szerint álom hava. A magyar népi kalendárium karácsony havának nevezi.

 

Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-én) megelőző negyedik vasárnaptól (görögkatolikusoknál hatodik vasárnaptól) karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.

 

A karácsony a szeretet, és advent, a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.
Pilinszky János

 

Advent minden vasárnapján meggyújtunk egy-egy új gyertyát az ádventi koszorún.

 

A várakozás idejében, adventben, minden hétnek meg van a maga témája.

 

 

 

Advent első hete a virrasztás, készségessé, képessé tennünk magunkat az Eljövendő befogadására, ráhangolódnunk.

Csönd, elmélkedés, imádság.
Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá, vegyünk részt a Roráte (ádventi hajnali) miséken.

 

 

Advent második hete: készülés Karácsonyra.

Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás, és nem üzleti szellem. Adventi elmélkedés Böjte Csabától Nyisd ki a szemed és csodálkozz rá környezetedre, próbáld megérteni azt a sok csodát, melyet két szemedbe, agyadba rejtett az Úr. Isten, a te Atyád, túláradó szeretetében megajándékozott a színek sziporkázó, csodálatos, tarka világával! Csodáld a finom árnyalatokat, az előtted kirajzolódó formákat, érezd a kép mélységét, ne legyen semmi magától értetődő!

 

 

Advent harmadik vasárnapja

Advent van... mondogatjuk ezekben a napokban, hetekben. Sok család asztalán ott a koszorú, gyújtják a gyertyákat, egyiket a másik után, vasárnaponként, és lassan karácsonyi hangulat lopakodik a szívekbe. Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi közül, ádvent második felének kezdetét jelzi. Bűnbánat. A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki lelkünket minden szennytől. Böjte Csaba - Adventi elmélkedések A sötétség nem más, mint a fény hiánya. A sötétet nem lehet feldarabolni, kilapátolni, összetörni, egyszerűen csak fényt kell gyújtani. Ahol megjelenik az áldott fény, ott eltűnik a sötét. A bűn nem más, mint a szeretet hiánya, a bizalom, a jóság hiánya. Az emberek kezét nem visszafogni kell a rossztól, hanem meg kell éreztetni velük, hogy milyen édes és gyönyörűséges a szeretet útján járni.

 

 

A negyedik héten döntenünk kell: Igent mondunk-e, arra, akit vártunk?

Valóban befogadjuk? S ezzel a „kör” mintegy bezárul. A bűnbánat egyfajta előkészület erre a befogadásra, azaz annak mintegy előfeltétele. A mai vasárnapon, néhány nappal az ünnep előtt, tisztázzuk szívünk szándékát! Mit várunk a karácsonytól? Mit várunk az ünneptől? Nyugalmat, pihenést, szabadidőt a decemberi rohanás és az egész évi munka után? Kellemes érzéseket, amelyeket talán boldogságnak érzünk? Vagy talán a gyermekkori élmények feléledését várjuk? Advent negyedik vasárnapján, a karácsonyi ünnep kapuján, mintha csak egy égi hang szólna hozzánk: „Lépjetek be és lássátok!”

 

Adventi utunkat végigjárva lépjünk be a betlehemi barlangba és lássuk a Gyermeket!

A Karácsony az Isten-látás ünnepe. Ilyenkor minden szem, minden hívő ember szeme a jászolra szegeződik.

 

 

2014. december 24.

 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.