Beköszönő - 2014

«« Vissza ««

November hava

November az év tizenegyedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos.  Neve a latin novem szóból származik, melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik hónapja volt a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók a novembernek a gémberes szót javasolták. Az Arvisurák szerint Enyészet hava.

A népi kalendárium Szent András havának nevezi.  

 

 

Móra Ferenc: November-est

 

Amit gondatlan ifjúként

A hajnal hinte széjjel,

Mind összeszedte már a fényt

Az est fukar kezével.

Az árnyék barna pókja

Lomhán kapaszkodik föl a falon,

Már nyolcra jár az óra,

Gyerünk aludni, édes angyalom!

 

 

November 1-je Mindenszentek ünnepe, november 2. pedig halottak napja a keresztény világban.

 

 

Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint. A halottak napi gyászmisék az örök életről és a feltámadásról szólnak.

 

 

November 30. Szent András napja

 

Az András-nap Szent András apostol ünnepe.

A népi kalendáriumban ennek kapcsán november hónapot is Szent András hava néven illették. A nap a néphagyományban az advent közeledtét jelzi, mivel a hozzá legközelebb eső vasárnap advent első vasárnapja. 

 

András apostol egyike volt a tizenkét tanítványnak, akik szem- és fültanúi lettek Jézus Krisztus földi művének. A Galileából (nem-zsidók-tartománya) származó András testvére volt Simon Péter, akit Jézus az egyház alapjává tett meg. András Isten-keresésére jellemző, hogy a Jézus szolgálatát előkészítő utolsó próféta, Keresztelő János tanítványává szegődött, majd miután szolgálata csúcsán Keresztelő János rámutatott az "Isten Bárányára" (Jézusra), András azonnal Jézus követője lett. 

 

 

Testvérét, Pétert is András vitte Jézushoz, s míg András a maga elhatározásából akart Jézus tanítványa lenni, addig Pétert Jézus szólította fel erre a szolgálatra. Így a két testvér otthagyta a halászéletet és háromévnyi tanítványságot vállaltak, utána pedig életük végéig tanúságot tettek szerte a világon, és Jézus Krisztus mellett életük árán is kiálltak.

 

2014 november

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.