Beköszönő - 2013

«« Vissza ««

Advent

Advent misztériuma - a felkészülés időszaka

Adventus - latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés.

Az ünnep keresztény eredete az V-VI. századra nyúlik vissza.

Jézus születésének ünnepére való felkészülés időszaka

(Karácsony).

 

 

Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.

 

  

Advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti negyedik vasárnappal kezdődik.

Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, de a hagyomány gyökerei az ősi korba nyúlnak vissza,

amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli napéjegyenlőség idejét.

 

Az adventi koszorú kapcsolatban van a téli napforduló szokásaival.

 

 

  

Ősi időkből származik a varázskör gondolata.

Koszorút fontak az emberek szalmából, fűzfavesszőből vagy zöld fenyőágakból,

és vörös meg aranyszín szalagokkal díszítették.

A zöld a termés színe volt, a piros az életé, a sárga és az arany a fényé.

A koszorú vagy a kör az örökkévalóság jelképe volt, és a varázserőé is, amely nem törik meg, nem múlik el.

Azt tartották, hogy az ilyen szent koszorúkkal minden gonosz szellem elől el lehet zárni a házat.

A magyar néphagyományban az adventi koszorú alapját búzaszalma adta.

 

Advent időszaka lelki vonatkozásban lehetőség és számadás is egyben. Lehetőség az előrelépésre és fejlődésre, számadás az eddig megszerzett tudásról és megkapott kegyelmek használatáról. Az ember ezen időszak alatt önmagában bízva és hitére támaszkodva bizonyos erkölcsi tulajdonságokat fejleszthet ki magában. Ez a négy hét bizonyságtétel Önmagunk számára, hogy képesek vagyunk fejlődni, utunkon kitartunk és érdemesek vagyunk a kegyelmekre.

Ez az időszak az Égben is az ünneplésről szól! A Fény megszületése a szívekben-lelkekben, egy új lehetőség elindulása, az angyalokat is örömmel tölti el. Teremtő Fénysugarak borítják be az angyali világokat és az isteni Áldás rezgései az angyalokat dalra fakasztják. 

Ez az időszak most saját erőnkről, helytállásunkról szól. Isteni gyermekek vagyunk, akik rendelkeznek mindezzel a tudással és teremtő akarattal, amivel Atyánk felruházott minket. Amikor elindultunk földi utunkra, Teremtőnk ellátott minket minden jóval. Ezekről Jézus is beszélt, mikor azt mondta:

Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!

De mondhatta volna azt is: lásd az Én példámon, hogy benned van az isteni Akarat, a tiszta Érzés és a fénylő Tudatosság (Gondolat). Ez a három útravaló emberként bennünk, azokban a jóérzésű erényekben testesülnek, mint

Hit – az isteni Akarat elfogadója

Remény – a tiszta Érzelmek fenntartója

Szeretet – Tudatosságunk Szívbe helyezője.

 

 

 

Az első gyertyát gyújtsuk azokért,

akik már nem lehetnek velünk. A bölcs szívű vénekért, az ártatlan elesettekért. Azokért, akik úgy óvtak minket az elmúlástól, hogy maguk múltak el. Legyen övék az első gyertyaláng. Azoké, akiknek lábnyomaiban újra kisarjadt a fű, újra születtek a fák, és minden, ami élet. Az édesanyákért, a jóságért, és gyermekeikért, akik továbbra is őrzik a szeretet hatalmát. Az emberi mulandóság felett érzett bánat idején sem szabad megfeledkeznünk róluk. 

 

A második gyertyaláng legyen a kitaszítottaké,

akik éheznek és fáznak, s igazán nagy szükségük van vigasztalásra. A hazátlanokért, azokért, akik még nem találták meg a békességet, mert nem adatott meg nékik sem a szabadság, sem az irántuk érzett megbecsülés, sem a baráti ölelés, sem a tisztelet, sem az otthon. Akiknek semmi nem adatott meg. Lobogjon megsebzett lelkükért, házukért és hazájukért. Óvja, segítse őket ez a második, értük gyújtott gyertya, legyen az irántuk érzett tisztelet, együttérzés, segítő szándék bizonyítéka. Legyünk irántuk legalább most, ezegyszer jóságosak, hiszen az emberi méltóság minden embert megillet. Lobogjon értük, a háborúkat, emberszenvedéseket elviseltekért, a kitaszítottakért és a szegényekért, az ártatlanokért, akiket bőrük színe, nyelvük, kultúrájuk, vallásuk miatt üldöztek és üldöznek.

 

A harmadik gyertyaláng legyen a hősöké.

Gyújtsuk az igazakért, azokért, akik mindig szenvedtek és szenvedni fognak, mert volt, van és lesz bennük annyi erő, hogy szembeszálljanak zsarnokokkal, kufárokkal, emberárulókkal. Ők tudták, tudják s tudni fogják, hogy az emberiség megmaradásának záloga a béke. Azokért, akik ártatlanul elestek, azokért, akik meghaltak harcvonalakban, égen és földön, tengeren és tenger alatt. A pionírokért, akik hegycsúcsokat, őserdőket, sivatagokat jártak és járnak be az ember boldogulása érdekében. Azokért, akik a Makro- és a Mikrokozmosz titkait kutatva szolgálták, szolgálják, s szolgálni fogják az emberi élet értelmét. Azokért, akiket máglyára vittek, mert igazat szóltak a világ emberléptékben megismerhető titkairól. A hősökért, akik a holdra érkezve és szállva rácsodálkoztak a Föld nevű kék bolygóra, s hűséggel visszatértek hozzá. Akik életüket kockáztatva kutatták a csodát, amit mi emberek nemes egyszerűséggel így hívunk: Élet. A harmadik gyertyaláng értük lobogjon. A hősökért. Az orvosért, aki kezét, hűségét adta, amikor reánk tört a fájdalom, a keserűség, és úgy hittük, hogy vége, nincs tovább. Aki újra életet adott az életnek, s az elmúlás tragédiáját értve és megértve megkönnyezte a megváltoztathatatlant. Ő értük gyújtsuk a harmadik gyertyát. A lelkészért, aki elesettségünkben is velünk volt, hitet adott, vigaszt és szeretetet, ha nagyon fájt már az emberi élet. A bátrakért, akik barikádokon estek el az ember boldogulása érdekében folytatott küzdelem során.

 

A negyedik gyertyát egymásért gyújtsuk.

Érted és értem. Igazán megérdemeljük azt, hogy főt hajtsunk egymás előtt, hiszen a jézusi szeretet erre figyelmeztet mindannyiunkat. Arra, hogy legyen szent minden ember számára a mindenség ajándéka: az emberélet. Lobbanjon egymásért, s lobogjon a negyedik gyertya az Istengyermek-próféta megszületésének pillanatáig. Érted, ki több voltál egy szerelemnél, aki hűséggel vigyáztál, aki ha kellett, hát könnyet ejtettél értem. Érted, aki miattam, s nem ellenem haragszol. Érted, aki felneveltél, óvtál és szeretettel adtad kezembe az emberi életet. Érted, aki a barátom vagy és felsegítesz a porból, mielőtt porrá válnék. Érted, aki megtisztelsz bólintásoddal, s figyelmeddel, ha illendően szólok hozzád a körülöttünk zajló történésekről. Érted, akivel együtt játszottam a szerepet életem színpadán.

(Ismeretlen)

 2013. december 1.

Örömteli készülődést kívánok Mindnyájatoknak!

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.