Az iskola tanárai az Interneten

«« Vissza ««

Feith Bence műszaki tanár 

Feith Bence a Bagi Ilona Finommechanikai és Műszerészipari Szakközépiskola tanára volt a hetvenes évek első felében. Mintegy 5 évig tagja volt az iskola tantestületének. Az iskolából való távozása utáni időkről a honlap szerkesztőségének nem volt ismerete.

 

Egy szomorú hír futott végig az interneten 2012 februárjában.

Feith Bence, iskolánk volt műszaki tanára tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Idézetek az internet oldalairól

 

 

 

 

Nagy Imre Emlékház honlapján

 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen és pótolhatatlan kollégánk Feith Bence az Emlékház igazgatója, a N.I. Alapítvány kurátora váratlanul itt hagyott bennünket. Az alapítvány saját halottjának tekinti. Emlékét igaz szeretettel és tisztelettel mindörökre megőrizzük!

 
 

Nagy Imre Társaság honlapja

 

2012. február 17-én elhunyt FEITH BENCE a Nagy Imre Alapítvány kurátora, a Nagy Imre Emlékház igazgatója, a Nagy Imre Társaság tagja. Temetése 2012. március 9-én, pénteken 12 órakor a Pestszenterzsébeti temetőben lesz.
Búcsúznak Tőle a Nagy Imre Társaság tagjai. Emlékét megőrizzük.
 
 
Csepel
A kerület közéleti lapja
 
A Csepel újság fájdalommal tudatja, hogy február 18-án, pénteken életének 65. évében elhunyt
Feith Bence,  tanár, politikus, népművelő, fafaragó népművész.  
 
Feith Bence a csepeli Általános Művelődési Központ első igazgatója volt.  

1984-től, megalakulása óta vezette a csepeli Általános Művelődési Központot, mely az ö kezdeményezésére vette fel Nagy Imre nevét. Mind a mai napig vezető pozíciót töltött be a Nagy Imre Társaságban. 21 éven át vezette az intézményt.

15 éven keresztül volt elnöke az ÁMK-k Országos Egyesületének, 1994-ben az ő vezetésével vált az egyesület önálló jogi személlyé, szívügyének tekintette az ÁMK-k lehetőségeinek kutatását, terjesztését.
A kerület oktatáspolitikájában jelentős szerepet játszott, évekig volt az oktatási bizottság vezetője, 1997-1998 között Csepel alpolgármestere, majd ismét az ÁMK vezetője volt. Később az újbudai Bocskai István Általános Iskola igazgatója.

Egyik alapítója és társelnöke volt a baloldali szellemiségű Csepeli Polgári Körnek, amely elősegítette a művészek, valamint a bal- és jobboldali politikusok csepeli bemutatkozását.

Elnöke volt az Általános Művelődési Központok Egyesületének, kuratóriumi tagja a Budapesti Közoktatás-fejlesztési Alapítványnak. Nyugdíjas éveiben is aktívan részt vett a közéletben, mint a Nagy Imre Emlékház igazgatója, és sok csepeli rendezvényen, kiállításon is megjelent.

 

 
 

 

Feith Bence (1947 - 2012)

 

A Bocskai István Általános Iskola mély fájdalommal tudatja.

hogy a 2012. február 18-án, 65. születésnapja előtt elhunyt Feith Bence. 

Temetése 2012. március 9-én, pénteken 12 órakor a Pestszenterzsébeti Temetőben lesz.
Búcsúznak Tőle barátai, tisztelői, s mindazok, akik szerették.
Emléke örökre velünk marad!

 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata megrendülten értesült arról, hogy 2012. február 18-án, életének 65. évében elhunyt Feith Bence, kerületünk oktatási életének jelentős képviselője. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata nevében részvétünket fejezzük ki az elhunyt családtagjainak, szeretteinek, munkatársainak.

Feith Bencét az önkormányzat saját halottjának tekinti, emlékét megőrizzük. 

Budapest, 2012. február 20. 
Németh Szilárd 
polgármester

 

 

A csepelujsag.blog.hu oldal nekrológot közölt Feith Bencéről

Idézet két mondat

Feith Bence mind végig népművelő, közösségteremtő személyiség maradt. Sokoldalú, kiváló politikustól, népművelőtől, az EMBERTŐL, Feith Bencétől búcsúzunk.

 

 

2012.02.21 - KEDD

Bence

Forrás: Horváth Gyula blogja

 

Tegnap kaptam a rossz hírt, meghalt Feith Bence! 

Mindenkit megdöbbent a hír, akik ismerték, szerették.
Ő az az ember volt, aki nem ismert tréfát, ha munkára került a sor. Fiatalon a KISZ budapesti szervezetében tevékenykedett. A diákok és a pedagógusok munkáját, fejlődését figyelte. Tevékenységének mindig a korrekt magatartás, a racionalitás és a szakmaiság volt a meghatározója.
Beosztásából következően igen sok embert ismert és igen sokan ismerték őt. Tudni lehetett róla, hogy kiváló felkészültségű, igen jó vitakészségű és hiteles, tekintéllyel rendelkező ember. Amikor abbahagyta a mozgalmi munkát arra a helyre mehetett volna dolgozni, ahova akart. 

Ő Csepelt választotta!

 Horvát Gyula írása bővebben

 

 

Egy gondolatsor név nélkül

Feith Bence jellegzetes embere volt a csepeli közéletnek!

Hosszú évtizedeken keresztül gondolkodó és cselekvő egyénisége volt a kerületi oktatásnak. Ahogy az általa vezetett és az országban tudomásom szerint elsőnek felavatott Általános Művelődési Központban teljesítette önként vállalt szolgálatát, úgy kevesen dolgoztak.

Erejét nem kímélve küzdött mindazokért, akikről tudta, hogy többet érdemelnek mint amit a sors jussul adott nekik. Hitte, hogy ezt az eredendő igazságtalanságot, csak a tudásból szerzett munícióval van remény kiküszöbölni. Ezért vágott bele a sokszor reménytelennek látszó harcba is. Konfliktust vállalt, őrlődött és végül, mivel Csepel sem ölelte oly szorosan, ahogy vágyta, magányban és talán meg nem értettségben csukta le a reménytől mindig csillogó szemeit.
Szeretném hinni, hogy ez az élet nem volt hiábavaló! Szeretném hinni, hogy sokaknak fáj.
Nyugodjék békében!

 

 

Mély részvéttel vettek végső búcsút Feith Bencétől Pesterzsébeten 

 

 

A családtagokkal, rokonokkal együtt sok százan vettek végső búcsút ma délben a Pesterzsébeti temetőben Feith Bencétől, a Csepeli Általános Művelődési Központ alapító igazgatójától, Csepel egykori alpolgármesterétől, a Nagy Imre Emlékház vezetőjétől, a 65 éves korában elhunyt pedagógus-szociológustól, akit a Csepeli Önkormányzat saját halottjának tekint. A gyászszertartáson a magyar közélet kiemelkedő személyiségei között ott volt Nagy Erzsébet, a mártír halált halt Nagy Imre miniszter unokája, Csepel több jelenlegi és korábbi vezetője, művelődési és kulturális életének sok képviselője. A Csepeli Önkormányzat koszorúját Németh Szilárd polgármester és Ábel Attila alpolgármester helyezte el. Tisztelgett az elhunyt emléke előtt volt munkatársa, Tóth Mihály, Csepel korábbi polgármestere is.

A felravatalozott koporsónál két beszédben méltatták Feith Bence életútját, szakmai és közéleti tevékenységét. Felidézték családszeretetét, segítőkész, határozott személyiségét, nagy munkabírását, sokoldalúságát. A több száz gyászoló ezután a koporsót a sírhoz kísérte, ahol nagy részvéttel helyezték örök nyugalomra Feith Bencét.

Sírját elborították a koszorúk és a virágok. 

 

 

A magányos koporsó

 

 

 

A virágok elborították a sírt

 

 

 

Részvétnyilvánítások

 

 

 A fotók nem az internetről kerültek felhelyezésre

Iskolánk egykori tanára, Feith Bence temetése

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.