Kitüntetések

«« Vissza ««

Szakmai elismerések

Németh Vilmosné magyartanár és

Bencze István ének-zene tanár

 

60 éve diplomázott tanár - Gyémántoklevél

 
A Bagi Ilona Gimnázium tanára volt Bencze István, ének-zene tanár,
aki a Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett (1941).
 
Az Önkormányzat internetes oldalán olvashatjuk:
 
Pesterzsébeten a PEDAGÓGUSNAP megünneplésére hagyományosan, június első hetében került sor. 2008. június 5-én 15.00 órakor a Csili Művelődési Központ Bubik István Színházterme megtelt ünneplő pedagógusokkal, közalkalmazottakkal. Szabados Ákos polgármester úr és Komoróczy László alpolgármester úr összesen 20 idős óvodapedagógus, tanító illetve tanár számára nyújtotta át Pesterzsébet Önkormányzatának elismerő oklevelét és ajándékkosarát. Aranyoklevelet vehettek át, mivel diplomájukat 50 éve kapták meg: Krasznai Györgyné tanár, 60 éve diplomázott két tanár, Bencze István díszpolgár és Pálvölgyi Sándorné, ezért ők  Gyémántoklevelet kaptak.
Az ünnepség hivatalos részének befejezését követően a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar koncertjét hallgatta meg a közönség, majd állófogadáson látta vendégül Önkormányzatunk a meghívottakat.
2008.06.23.
 
 
 
50 éve diplomázott tanárnő - Aranyoklevél
 
A Bagi Ilona Gimnázium diákja volt Göndöcz Ilona (1951), majd magyartanára,
Németh Vilmosné, aki 1970 után a Kossuth Gimnázium tanára lett.

 

A Kossuth Lajos Gimnázium honlapjáról idézve: 

 

2009 őszén a Kossuth Lajos Gimnázium 90 esztendős lett! Az iskola honlapjának nyitó oldalán az igazgató, Horváth Gábor a látogatókhoz szól. Itt olvasható a következő mondat is: Megnyitjuk a legendás tanárokat bemutató sorozatot, visszaemlékezésekkel és képekkel idézzük fel egykori kollégáink alakját.
Németh Vilmosné tanárukat méltató írásból a következő sorokat emeltük ki: „Lonci nénit” nagyon szerették!
Jó okkal, Loncika ugyanis csupa szív teremtés. A tizenéves korban lévő gyerekeket egy dolog veszi le biztosan a lábukról: a feléjük sugárzó szeretet. Az emberek megértésének, az őket elfogadó támasz-létnek Németh Vilmosné igazi mestere.
Kórusvezető kolléganőjéről írja visszaemlékezésében, hogy a tanárhoz való ragaszkodás hasonló példáit nem ismeri. Mi igen. Saját maga esetében. Hány tanítványa üdvözli őt ma, évtizedekkel a diákévek után is őszinte örömmel, hányan lelnek gondjaikban megnyugvást a vele való beszélgetésben, nehezen lenne megszámlálható. 
Az évek múlnak.
2005 őszén Németh Vilmosné az ELTE jogi karának dísztermében az egyetem rektorától vehette át aranydiplomáját.
Diákjai jelképesen már jóval korábban odaítélték neki a szeretet színarany oklevelét.
Sok-sok boldog évet kívánunk Loncikának szerető családja és tanítványai körében!
2010. március 11.
Horváth Gábor igazgató

 

 


Ünnepi közgyűlés 2011. április 8-án
 
A Bagi Ilona Gimnázium mindkét tanára a Kossuth Lajos Gimnázium P.KOBAK tagja lett. 
Fentiek alapján mindketten jelen voltak az alábbiakban bemutatott ünnepi összejövetelen.
 
Idézet a KLG honlapjáról:
 
Beszámoló a 20. születésnapját ünneplő
Pesterzsébeti Kossuthosok Baráti Köre Egyesület jubileumi közgyűléséről
 
Húsz esztendővel ezelőtt 29 egykori Kossuth-öregdiák, nyugdíjas és aktív korú tanár megalapította a Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesületet, a P.KOBAK-ot.
Az intézmény fennállásának évtizedei alatt ez a negyedik – és immár egyértelműen a legsikeresebb – kísérlet a kossuthosok összetartására. Főként az idősebb generációk térnek vissza gyökereikhez. Az egyesület célja – a régi idők felidézésén túl – az intézménnyel kapcsolatos tárgyi emlékek, a hang-, kép- és mozgóképanyag, valamint a visszaemlékezések gyűjtése.
 
A P. KOBAK húszéves születésnapjáról 2011. április 8-án, a Városháza dísztermében rendezett ünnepi közgyűlésünkön emlékeztünk meg. A rendezvényt megnyitó Horváth Gábor, a Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel Szabados Ákos elnököt, Pesterzsébet polgármesterét; az elnökséget, valamint jelen lévő legidősebb tagjainkat: a kilencven éves dr. Rubóczky Istvánt és Melis Györgyöt, a 87 esztendős Bencze Istvánt és Dalos Lászlót.
Szabados Ákos elnök köszöntőjében a civil szervezetek országunk és Pesterzsébet életében játszott fontos szerepét méltatta. Örömmel nyugtázta, hogy egykori iskolája, Pesterzsébet középfokú oktatásának legrégebbi szellemi műhelye nemcsak a ma fiataljainak nyújt színvonalas tudást, de mágnesként vonzza a régi diákokat is.
A hozzászólók meleg szavakkal emlékeztek meg diákéveikről, az iskola máig élő emberséges szelleméről.
Szívet melengetőek voltak dr. Mészáros Vilmos egykori diák és Németh Vilmosné egykori tanár szavai. A vendéglátás színhelyén még hosszú ideig, vidám hangulatban beszélgettek a közgyűlés résztvevői múltról és jövőről.
 
 

 

    

 

Fotó a ünnepélyes jubileumi közgyűlésről

 

 

 

 

Kötetlen, hangulatos beszélgetés a "Baráti Körben"

 

 

Itt a honlapon, a tanári névsorban:  Németh Vilmosné

                                                        Bencze István

                                                                          

 

2012-02-20

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.