Beköszönő - 2011

«« Vissza ««

Hálaadás

Dr. Gockler Lajosné fotói

 

„A hálaadás (angolul thanksgiving) észak-amerikai ünnep.
A hagyományok szerint az őszi betakarítások után adnak hálát a termésért Istennek.” (A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából) 
A keresztények számára a hálaadás tekintetében is Jézus a példakép:
"Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala." (Kolossé 3:17)
 
 
A honlap szerkesztősége üzenetet kapott Dr. Gockler Lajosné Piroska nénitől, aki 36 éves pedagógusi pályafutása után – családja szeretetében élve – a vallási érzületben is kiemelkedő a jelenléte. Három fotót mutatunk be Piroska küldeményéből.
 
 
 
 
Kelenföldi Evangélikus és Külső-Kelenföldi Református Egyházközség temploma
"Ez egy igazi ökumenikus templom.
Együtt építettük, együtt használjuk, együtt szeretjük. Még a katolikusok is besegítettek az építkezésnél!!
Tőlem egyébként sem idegen ez a gondolat."  - írja levelében Piroska.
 

 

 
  
„A mi kis templomunkban  vasárnap volt a hálaadás istentisztelet".
 
 
 
 "Ilike barátnőmmel ketten készítettük az ünnepi díszítést"
 
 
 
 
A családszerető, családjáért fáradságot nem ismerő édesanya,
Piroska tiszteletére küldi szerkesztőségünk Dsida Jenő versét,
kapcsolódva az ünnep hangulatához.
 
 
Hálaadás

 

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!

 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

 

Áldd meg édesanyám járását- kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

 

Dsida Jenő

 

 

2011. október 5.

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.