Az iskola diákjai a neten

«« Vissza ««

Sárdi Margit Dr. Sipos Leventéné

 

1965 IV. c osztályában érettségizett

 

Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium –

Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvében olvasható:

dr. Sárdi Margit dr. Sipos Leventéné 1965/C
ELTE magyar-orosz középiskolai tanár,
a bölcsészettudományok doktora, ELTE BTK egyetemi adjunktus
 
 
Inter Galaktika
 
S. Sárdi Margit
SF-SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

1971-ben szereztem középiskolai tanári oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának magyar-orosz szakán. 1971 őszétől az ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszékének oktatója, 1995-től docens vagyok. 1994-től az irodalomtudományok kandidátusa.

 
Fő kutatási területeim a 17-18. századi magyar irodalom, elsősorban az emlékíró irodalom, továbbá a női költészet és a széppróza.
1990-től a tömegkultúra tárgykörében hirdettem kurzusokat, ebből alakult ki 1992-ben a magyar sci-fi irodalom történetével foglalkozó szeminárium, amely mindmáig működik, s ez a magyar felsőoktatásban az egyetlen (tanrendben felvehető) kurzus, amely a hallgatóknak rendszeres és tudományos képzést ad a sci-fi irodalomból.
 
Az itt folyó munka távlati célja az, hogy a magyar sci-fi irodalmat az irodalomtudomány számára kutathatóvá tegye. E célból foglalkozik a csoport sci-fi bibliográfia, lexikográfia és metodika kialakításával: internetes írói lexikont készít a magyar sci-fi szerzőkről, bibliográfiát a magyar nyelven megjelent sci-fi művekről, emellett metodikát alakít ki a sci-fi irodalom értelmezésére, értékelésére. A csoportból számos értelmiségi szakember és tanár került ki, akik munkájukban most a sci-fi irodalom népszerűsítéséhez, értékének emeléséhez járulnak hozzá: sci-fi irodalmi kritikusként, íróként működik, tanárként módszereket alakít ki a sci-fi irodalomnak a közoktatásban való alkalmazására, vagy muzeológusként a műszaki leletek mentésével, népszerűsítésével foglalkozik.
1994-ben előadást tartottam a Temesvárott rendezett EUROCON találkozón az 1945 utáni magyar sci-fi irodalom sajátságairól; itt mutattam be a csoport által készített angol nyelvű füzetet 15 kiemelkedő (akkor élő) magyar sci-fi szerzőről.
2003-ban alakult meg a Magyar Scifitörténeti Társaság, amely a sci-fi irodalom népszerűsítését, tudományos feldolgozását tűzte ki célul. Annak máig elnöke vagyok.
2005 óta az egyetlen magyar sci-fi irodalmi díj, a Zsoldos-díj bírálóbizottságának munkájában veszek részt.
 
 
 
Posted by bardosdavid in Életrajzok on 09 29th, 2009 | no responses
 
 
Bemutató az önéletrajz bővítéseként:
Íróként a Galaktikában debütált három, pályázatot nyert novellával, 1995-ben.
A Vizsga előtt rövid, csattanós történet arról, hogy hogyan látja (tervezi meg) egy idegen civilizáció szociológia szakos hallgatója a mi politikai-társadalmi rendszerünket.
A Történelmi lecke időgépre az örök kérdést teszi fel: megváltoztatható-e a múlt egy időgép segítségével?
A Kaland a Sziklás-hegységben klasszikus, asimovi hagyományú robotnovella ember és robot viszonyáról.
 
Számos műve kéziratos formában létezik.
Wallis című tudományos-fantasztikus kéziratos regénye (1983) egy disztopikus világot ábrázol a távoli jövőben. A rétegzett társadalom élén álló Legfőbb Úr segédtisztjével, Indrával az alsó szférába utazik, hogy kipróbálja saját törvényeit. Az alsó szféra – az alávetett szolgálat – az elítélteké. Életüket a munka nevelő hatása elv irányítja. Szigorú, már-már törvénytelen világ ez, az eredetileg kidolgozott program torz változata, ahonnan nincs visszatérés. A Legfőbb Úr és Indra, átélik a poklot. A munka, melyet az elítéltek végeznek, totálisan értelmetlen, az őrök kegyetlenek, bár megvesztegethetőek. Az egyetlen lehetőség a túlélésre az igazi közösségi elv szerint működő csoport. A Wallis vezette csoport ilyen, s hőseink ide kerülnek egy kis vargabetű után. A cselekmény az álruhás király és szerepcsere motívumra épül. Nem nélkülöz népmesei jelleget sem, hiszen a végén mindenki a cselekedetei szerint nyeri el büntetését vagy kapja meg jutalmát.
 

 

Sci-fi irodalom

 
 Az AVANA Egyesület, Salgótarján Város Önkormányzatával és a Zsoldos családdal összefogva
1998-ban létrehozta a Zsoldos Péter Díjat, melyet az olvasók, kiadók, szerzők jelölései alapján, szakmai zsűri elbírálásával azok a magyar sci-fi írók kaphatnak meg, akiknek alkotásai a pályázati kiírásban megadott időpontok között,
meghatározott példányszámban jelennek meg.
AVANA
AHOL A JÖVŐ VALÓRA VÁLIK!
AVANA az az egyesület, amelyik megalakulása óta három pályázatot és díjat tart fenn:
Zsoldos Péter-díj
Preyer Hugo emlékére novellapályázat
Képzőművészeti pályázat
 A Zsoldos Péter Díj szakmai zsűri Elnöke:
Dr. S. Sárdi Margit egyetemi docens 
 
  
 Szerkesztőségünk a fotót postán kapta Németh Vilmosné tanárnőtől, aki
a Gimnáziumban Margitka magyartanára volt..
 
AVANA
Mit jelent ez a szó!
A sci-fi kedvelőinek egy várost jelent Zsoldos Péter
Távoli tűz című fantasztikus regényéből:
Egyesületünk erről a városról kapta a nevét.
 
 
Az oldal a honlapra felhelyezésre került 2010. október 6-án
Német Vilmosné Loncika közreműködésével
és internetes idézetek felhasználásával.
 
 
További ismeretek az Internetről
 
  

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.