Mozaikok

«« Vissza ««

"Kell még egy szó...”

Emlékeink Pesterzsébetről

 

Akinek jó agyvelőt adott az Isten, annak kötelességet is adott.

Azt a kötelességet, hogy agyvelejét hazája javára fordítsa.”
 

(Dr. Fekete József, 1922-2006)

 
A haza, a szülőföld iránti elkötelezettség és szeretet kell, hogy áthassa életünket, érzéseinket.
 
  
Pestszenterzsébet a szülővárosom, Édesanyám és Édesapám fiatalságának színtere. Mindketten itt éltek, Édesanyám a Wesselényi utcában, Édesapám a Pesti utcában. Itt voltak fiatalok, itt ismerték meg egymást, itt kötötték össze az életüket.
 
Én itt születtem, és 14 éves koromtól 28 éves koromig éltem itt. 14 évesen lettem önálló, szüleim nélkül, egyedül éltem Pesterzsébeten (akkor ez volt a város neve). Vasárnaponként ugyanabba a kis templomba jártam, ahová az Édesanyám járt lánykorában.
 
A második gimnáziumtól jártam a Bagi Ilona Leánygimnáziumba, itt is érettségiztem. A gimnázium évei alatt osztálytársaimmal jó viszonyban voltam.
Barátnőim voltak Stronszky Ágnes és Simon Julianna.
 
 
Pesterzsébeten tartottuk polgári esküvőnket férjemmel, majd utána Kőbányán a Szent László templomban az egyházit. Itt kezdtük közös életünket. Itt laktunk, amikor Zoltán, és amikor László fiam született. Sajnos, a házat, ahol laktunk 1972-ben lebontották, és Óbudán kaptunk helyette lakást.
 
Szeretem Pestszenterzsébetet és a lakóit. Ma is járok oda, hiszen Nővérem és Húgom is ott lakik.
Ott van eltemetve Édesanyám és Édesapám, ott vannak eltemetve anyai Nagyszüleim.
Ott van apai Nagypapám neve a háborús hősök emléktábláján az Emlékezések terén,
ahol minden évben megemlékezést tart az önkormányzat. 
Jó, hogy van egy hely, ahová lehet egy szál virágot vinni az emlékére.
 
 
 
Itt vannak az I. és II. Világháborús emléktáblák, és a civil áldozatok emléktáblája.
Itt van Hillinger nagypapám neve az I. világháborús hősi halottak között.
 
Jól mondta Tamási Áron:
 „Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.”
 
Dr. Czigler Lászlóné Hillinger Éva 1962 IV.f.
 2010. augusztus 20.
 

 

Szerkesztői kiegészítés!

Hillinger Éva zárógondolata szépen kiemeli

Pesterzsébet Önkormányzatának egyik műemlékének jelentőségét.

Az Emlékezések tere Őt és családját személyesen is

lelki kötődéssel kapcsolja Pesterzsébethez.

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.