Dóka Istvánné levele Németh Vilmosné tanárnőnek

«« Vissza ««

Üzenet küldője: Dóka Istvánné
Címzett: Németh Vilmosné
Feladás dátuma: 2010-07-01 8:37
 
Tisztelt Tanárnő!
Kedves Loncika!

Zavarban vagyok a megszólításnál, mert a visszaemlékezésekről olvasott írásokban mindenki a Loncika, Lonci néni nevet használja, de én akkoriban, diákéveimben nem emlékszem, hogy így szólítottam volna Önt. Bár az évek előrehaladásával a korosztályok összemosódnak, a magázódás tegezésbe megy át, ezt a lehetőséget majd Öntől várom, ha válaszlevelében erre utalást kapok.

Sok mindenre emlékszem diákéveimből, bár nagyon sok minden mélyebbre rakódott, s jó lett volna néha felfrissíteni egy-egy találkozóval, de a mi osztályunk csak egyszer jött össze, s emlékszem akkor is kevés idő és alkalom volt arra, hogy egyeztessük emlékezéseinket. Ugyanakkor azt hiszem sok olyan apró esemény történt, hétköznapokra vonatkozó megjegyzés hangzott el, - melyek a tanítás óráiba beépítésre kerültek - például Ön által is. A helyes szókapcsolatok, megszólítások alkalmazása, helytelen kifejezésektől való tartózkodás, egyes nyelvhelyességi kérdések rögzítése, melyek már tulajdonképpen csak a tudatalattiban léteznek, hogy ezek az iskolai tanulmányaimhoz kapcsolódnak. Mindezekért is hálával gondolok tanáraimra, és személyesen Önre is.

A napokban találtam meg a Kossuth Lajos Gimnázium igazgatójának méltató írását Önnel kapcsolatban, ahol az Önről szóló egyik legszebb mondat volt számomra a következő: „ … Fényesen igazolta, hogy a nők sok területen a férfiakkal egyenértékű, sőt őket felülmúló teljesítményre képesek. Tette mindezt ráadásul oly módon, hogy lényének minden rezdülése a lehető legtermészetesebb módon sugározta a gyengébb nem utánozhatatlan báját.”


Az iskola diákjai a neten ...  

 

menüpont alatt került felhelyezésre ez a tiszteletteljes szép írás, - melyet  az Ön munkahelyének igazgatója  annak kapcsán készített, hogy Ön 2005 őszén az ELTE jogi karának dísztermében az egyetem rektorától vehette át aranydiplomáját, - ehhez a szerkesztőség nevében gratulációval csatlakoztunk, az aranydiploma átvételének emlékére.

Király Csaba szólította meg először Gajdosné Győri Ilonát , akivel azután én is felvettem a levélkapcsolatot. Tőle tudtam meg, hogy az Ön osztálytársa volt, mely információnak nagyon megörültem. Ilona nagyon kedves és segítőkész volt,  - az iwiw internetes portálon ismertük meg, - de kicsit visszahúzódó, nem kívánt bővebb részletekbe bocsátkozni bemutatkozását tekintve, fotókat nem sikerült kapnom Tőle.
Ön, Tanárnő valóban, gyönyörű, élményekben gazdag pedagógus pályát mondhat magáénak, s hivatását láthatóan nagy szeretettel és örömmel végezete a hosszú évek alatt. Kökény Sándorné által készített Emlékkönyvben is olvashatunk Önről. Ezekről az írásokról örömmel váltanék néhány szót Önnel, s kivonatos formában a honlapra történő felhelyezéséhez engedélyét kérném.

Most búcsúzom. Ezt a levelet is egy melléklet formájában juttatom el Önhöz, remélem, van segítség, - ha szükséges - hogy az olvasása megoldható legyen.

Tisztelettel és szeretettel küldöm üdvözletem:
Dóka Istvánné Rácz Mária, mint az 1966 IV. e osztály volt diákja.

 

 

Postai úton kapott szerkesztőségünk levelet Lonci nénitől. A kézírásos levél kivonatos másolatát az alábbiakban bemutatjuk.

Feladás dátuma: 2010. július 19.

 

Kedves Marika!

Én csak a régi módon tudok levelet írni, ezért kértem el Ágin keresztül a címedet. Nem tudlak „magázni”, ösztönösen kezdtem el a tegezést, természetesen tőled is ezt kérem. A találkozókon is így szoktam kérni, de nem sikerül mindenkinek.

Hogy létezik bagis honlap, azt már jó pár éve hallottam, azt is, hogy egy műszakis tanár kezdte el a szerkesztést. (Győry Ilonát is ő találta meg.) Majd iskolatársam, barátnőm: Kökényné Kalmár Veronika is beszélt róla nekem, és egy bagis lányról. Hogy ez a  szerkesztő még tanítványom is volt – egykor – azt mostanában tudtam meg Ágitól, a 65/d-ből, ő mondta, az asszonynevedet először.

Néhány osztálytársaddal találkoztam, Anci osztályfőnökötök temetésén jöttek oda hozzám. (A szép szőke Cikát nagyon fiatalon győzte le a betegség – fia talán 20 éves volt, anyja arcát, szőkeségét örökölte.)

Férjem kezdő még a gépelésben, de ő azért már rátalált a leveledre. Köszönöm, nagyon kedves voltál.

Hihetetlen, hogy mennyit tudsz rólam. Ki hitte volna, hogy a Kossuthos honlap ilyen ismertséget hoz nekem (Nyíregyházi lelkész tanítványom is visszajelzett, hogy olvasta az írásomat.) Horváth Gábornak sokat segítettem a 90. évforduló megünneplésében – protokoll-listában, hisz én a 70-es 80-as öregdiákokat jól ismerem. Az ig. pedig 1978-tól tanít csak itt. Nagyon tiszteltük egymást, tanítottunk egymás osztályaiban. A P.KOBAK „dossziéban” megtalálod a kézírásos „memoáromat”: 1943-tól hogy láttam lánygimnazistaként a „fiúk várát”, milyen kapcsolat fűzött hozzá stb. Egy letűnt világ szokásai, etikettje elevenedik meg az írásomban. 

 

Ágitól tudtam meg, mennyire szíveden viseled a volt iskolatársaid, emlékezéseket gyűjtesz, s a jó tollúakat arra ösztönzöd, hogy írjanak. Kökényné Kalmár Veronikának legszentebb ügye volt és marad a Kalmár-család alapította magán leánygimnázium, melyet 1948-ban államosítottak. Én őt 1943-tól ismerem, igazán jó társak vagyunk, éveken át segítettem neki, hogy megírja az Emlékkönyvet. A nagyon régi osztályok találkozóira meg szokták őt hívni – nekünk ő maradt az iskolaalapító Kalmár-család jelképe, ő az összetartó erőnk.

Az ő Emlékkönyvében sok helyen szerepelek, de a legfontosabb „kötelező olvasmányt” hadd ajánljam. A 317. oldalon megtalálod, a saját „50.” évfordulónkon mondott beszédemet. (Ez is történelem, minekünk tilos volt a ballagás – a legvadabb Rákosi-korszak volt 1951-ben, - ezért kárpótlásul az  „50”. évfordulón rendeztem ballagó ünnepélyt.)
Elég érdekes az Epilógus (323. o.) rólam szóló része, Veronika mindent megjegyzett, amit meséltem neki az 1980-as történetet is, s meglepetésemre megírta – azért, mert bagis ott is az egyik szereplő: 1965/C. Ma Dr. Sándor Margit docens, adjunktus, aki 2001-ben bevitt egy órájára, s bemutatott a hallgatóknak. (Vele 1965 óta kapcsolatban maradtam.)
 
Munkádhoz sok sikert kívánok, legyen benne sok örömöd, mint nekem volt a tanításban – 35 éven át – s a volt tanítványaim óvó szeretetében. Sokan hívnak, beszámolnak gyerekeikről, unokáikról.
Szeretettel csókollak: Lonci néni

 

 

Feladás dátuma: 2010-07-26   8:35
 
Tisztelt Tanárnő!
Kedves Lonci néni! 
Nagy örömmel vettem kezembe leveled – engedélyed alapján a tegeződést alkalmaznám. Én leginkább ez alatt a három év alatt szoktam hozzá a tegeződéshez, amióta a honlap révén, gyűjtő munkám érdekében jó néhány iskolatárssal felvettem a kapcsolatot írásban, az interneten keresztül.
Én először, mint az 1966-ban végzett „e” osztály tablóján látható egyik kedves tanárunkat, a magyar nyelv és irodalom tanárát szerettem volna bemutatni a honlapon. Azt, hogy Te Loncika az iskola egyik diákja voltál, aki később ebben a középiskolában tanítottál, ezt Gajdosné Icától tudtam meg. Volt olyan kedves, hogy elküldte az osztály tablóképét, s onnan ismertem meg a Te diákkori arcodat. Ő volt az, aki nekem megírta, - amire most Te is felhívtad a figyelmem, - hogy a 317. oldalon olvasható az 50 éves érettségi találkozón elhangzott ünnepi beszéded leirata. Úgy emlékszem, csak kivonatoltam. Nagy örömmel töltött el az információ, tőle tudtam meg azt is, hogy a Kossuth Gimiben folytattad pedagógusi pályádat.
A honlapon, - ha meg kívánod tekinteni - az 1951 /B osztályra kell lépni, s ott a nevedre. Ekkor megjelenik a tanári oldalad. Itt láthatók a kék linkek, amin egyenként lehet lépkedni. Valójában nem sok anyagom volt Rólad, de azt nagy szeretettel igyekeztem felhelyezni, hogy majdan, ha meglátod, (akkor még azt hallottam, nem foglalkozol számítógéppel) örömöd leljed benne.
Kedves Tanárnő! Ha hozzájárulásodat adod, véglegesen beilleszteném az Általad is említett, Kossuth honlapon látható kézírásos visszaemlékezésedet, amely  a Bagihoz kapcsolódó emlékeket is bemutatja párhuzamosan. Várom a visszajelzést.

Kedves Lonci néni! Még egyszer köszönöm kedves leveled.

Tisztelettel és szeretettel ölel: Dókáné Marika régi tanítványod.
(Emlékeimben látom, ahogy a középső padsor előtt állsz, könyvvel a kezedben, felolvasásra készen, s én a második padban ülök.)

 

 

2010.07.28. 13:14 keltezéssel, Vilmos Németh írta:

 

KEDVES MÁRIA ! TERMÉSZETESEN HOZZÁJÁRULOK A KÖZLÉSHEZ.
NAGY MEGTISZTELTETÉS NEKEM. LEVÉL MEGY POSTÁN. LONCI NÉNI.
 

  

Feladás dátuma: 2010-07-27   18:24
 

Kedves Lonci néni!
Nagyon köszönöm kedves válaszod, melyben engedélyt adsz arra, hogy a Kossuth L Gimnázium honlapján olvasható kézírásos visszaemlékezésedet, gépírás formájában fotó melléklettel felhelyezhessem a Bagi honlap Diákévek c. menüpontja alatt.
Ezennel mellékelem a gépelt oldalt bemutatás céljából. Visszaigazolás esetén felhelyezésre kerül a honlapra.
Tisztelettel és köszönettel: Dókáné Rácz Mária

 

Szerkesztői kiegészítés!

Németh Vilmosné Lonci néni részéről 2010. július 30-i dátummal érkezett újabb postai levél címemre, melyet örömmel fogadtam. A fent említett gépelt visszaemlékezést honlapunkon a  Diákévek  menüpont alatt helyeztük fel a főoldalon, Németh Vilmosné nevével. Lonci néni ajánlásával az oldalt egy régi fotóval - Csongor és Tünde jelenetével - zártuk.

 

Drága Tanárnő! Lonci néni! Köszönöm a szerkesztőség nevében mindazt, amit kaptunk, a leveleket, a fáradozásodat és a kedvességedet.

Tisztelettel és szeretettel: Dóka Istvánné Marika

 

Lonci néni a levélváltásunk honlapon történő bemutatásához

hozzájárulását adta 2010. augusztus 4-i internetes levelében.

 

 

2010.08.04. 14:00 keltezéssel, Vilmos Németh írta:

KEDVES MÁRIA ! HOZZÁJÁRULOK MINDENNEK A KÖZLÉSÉHEZ.

 

Németh Vilmosné tanárnő

2010. augusztus 6.-i  dátummal írta harmadik levelét szerkesztőségünkhöz.

 

Marika, kedves!
"Meglepődtem, hogy milyen sok fotót szereztél be – régvolt ifjúságomról. (saját tablóképeim – bagis tanári tablóképeim)"
...

A tanárnő levelében mesélt a régi időkről, az iskolatalálkozóról, az emlékfa ültetésről, a Kalmár Ilona sétány létrejöttéről, a kiállításról, az Emlékkönyv kiadásáról. A diákkori egyenruhákról, annak viseléséről, majd az iskolaköpenyről. A csodálatos iskolatalálkozóról, mely a Csiliben volt.

Felhívta szerkesztőségünk figyelmét Pesterzsébet díszpolgárainak bemutatására. Ezt szerkesztőségünk már korábban megtette, de azt nem tudtuk, hogy a két ének-zene tanár, Dobray István és Bencze István Kossuth-os diákok életműbemutatását Németh Vilmosné Lonci néni állította össze, P.KOBAK -tagként kapott felkérésre.

 

„A két férfi tanár, - Dobray István és Bencze István – Kossuthos diák volt. A KLG honlapjára tőlem kértek életmű-bemutatást. Ha megtalálod, abból rögzíthetsz egy rövidített változatot.”- írja Lonci néni levelében.
 
Dobray Istvánról szóló további ismeretek jelzése mellett a Tanárnő Bencze Istvánról is írt:

 

„Bencze Istvánnal tanítottam a Lázár Vilmos Általános Iskolában, a Bagi Ilona Leánygimnáziumban, tagok vagyunk a P.KOBAK-ban (a Pesterzsébeti Kossuth diákok Baráti Köre), és ha elvisz valaki, együtt vagyunk havonta a Helytörténeti Klubban, amelyet Kalmár Veronika vezet (150-300-an összejövünk, ide jár Wlassics Ági is.)”
 
Bencze István evangélikus templomban teljesített 70 évi „szolgálatot”, s a 60. tanári évére a Kerületi Pedagógus Napon megkapta a „gyémánt oklevelet”, s a Zeneakadémia szeptemberi évnyitóján kapja az egyetemit. A 86, ill. 87 éve nem látszik rajta, egyenes háttal jár. Több találkozón is voltunk együtt.”
 
Thomann Márton tanár úrról írt jelzésemre Loncika reagált. Elmondta, hogy 1958-1961-ig Ő is együtt tanított vele a Lázár Vilmos Általános Iskolában – (ahova én is jártam 8 évig,) majd a Kossuth Lajos Gimnáziumban egy tantestületben látták el pedagógus munkájukat .

 

„1955-től kezdő tanárként a Pest megyei Ócsai Gimnáziumba kerültem – Pesten nekünk nem volt állás! Én kijáró voltam fiam 1958-as születéséig. Ottani tanítványaimnak már voltam az 50. osztálytalálkozóján, 60-70 évesek. Kapcsolatban vagyok velük.
Akkor nem volt gyes, dolgozni kellett, Pestre fel kellett helyeztetni magam, így kerültem a Lázár Vilmos Iskolába átmenetileg. 1961 őszén kerülhettem egykori iskolámba, a Bagi Ilona Leánygimnáziumba, s 1970-től 1990-ig a Kossuth Lajos Gimnáziumba. (A szakközépiskola beindulása miatt másik gimnáziumot kellett választanom a Bagi után.) Az életkorom így nem titkos, 77 éves múltam.”
 

Lonci nénit szerkesztőségünk nevében szeretettel köszöntöttem az elmúlt 77. születésnapja alkalmából.

A további évekhez az eddigiekhez hasonló jókat, sok örömöt és egészséget kíván

tisztelettel és szeretettel a honlap szerkesztősége.

Ezt a szép rózsacsokrot csak így,  kép formájában tudtuk átadni. 

 
 

A tanárnő még írt régi kedves tanítványairól.  Az ezzel kapcsolatos  rövid elbeszélés bemutatásra kerül a honlap oldalán:  az Akkor és most_Legkedvesebb tanári emlékek cím alatt.

 
„Érdekesség volt a tanári pályámon, amikor tanítványok gyerekeit tanítottam. Megcsodáltam Wlassics Ágit, hogy az édesanyjáról kérdezett tőle Makay Magdolna, aki tanára volt. S lám, én is átélhettem ezt!
Búcsúzom, csókollak, talán tudtam segíteni, informáltalak. Csókol Lonci"

 

 

Feladás dátuma: 2010-08-11
 

Kedves Tanárnő!
Kedves Loncika!
Bácsné Áginak én meséltem, a Kalmár Veronika által vezetett Helytörténeti Klubról. Ha én Pesterzsébeten laknék, én is elmennék azokra a klubfoglalkozásokra, előadásokra.
A Csili honlapján olvastam azt is, hogy Loncika Te a Helytörténeti Klubban előadást tartottál.  Az iskola tanárai az Interneten cím alatt nevednél lévő oldal alján olvasható, 2006-ból idézve. Ennek az előadásnak egy rövidített példányát bizony szívesen elfogadnám az egyik új menüpont alatt elhelyezett témához, ha nem okozna Neked gondot, ennek az anyagnak a megküldése.
Az új oldal címe: Mozaikok_ „Kell még egy szó”- Pesterzsébet – szülőhazánk. Ennek az oldalnak alsó sorában van egy kék link, a Radnóti vers alatt: Emlékeink Pesterzsébetről.  Itt az én nevemmel kezdődik egy névsor, s bárki a beküldött írásával folytathatja a sort.

Bemutató, kinek mit jelentett életében Pesterzsébet. Akár, ha csak tanulni, vagy tanítani járt oda a középiskolába, vagy netán ott élt, (Mint például én, aki elköltöztem) vagy még most is ott él, (Mint például Te, Loncika, aki ma is ott élsz).
Nagy örömömre szolgálna, - s gondolom mások számára is - ha ez az értékes írásod  – akár csak rövidített formában – itt megjelenhetne.

Említed Loncika a 70/B osztályból Jacsa Józsefnét. Éppen a tegnapi napon nézelődtem az iwiw társasági oldalon az Interneten, Ciml Mária névre keresve. Láttam, hogy az Önkormányzatnál dolgozik. Láttam Raffai Veronika internetes oldalát is. Vannak fotói. Ciml Mária – ha vállalná – Pesterzsébetről is tudna talán írni pár sort, hiszen itt dolgozik, azt hiszem itt is lakik. Majd őt megkeresem a találkozó tárgyában is, megemlítve, hogy Tőled tudok az osztálytalálkozóról. Az osztálytól még senki nem jött a honlapra, még a tablóképük is hiányzik. Remélem ez az út járható lesz. Tiroly Margitkát is megpróbálom elérni azzal a témakörrel, amiről írsz leveledben.

Az új ismerős nevet örömmel fogadtam. Igen, Rátkay Endre – „Gulliver” rajztanárunk volt a Lázár V. Ált. Iskolában. Nagyon szerettem az óráit, nagyon szerettem rajzolni.
A 68.e osztálytalálkozó fotóit érdemes megnézni. Cserepi Erzsébet nagy lelkesedéssel küldte be szerkesztőségünkhöz.
 

Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg információt, a hosszú oldalakat, a kedves szavakat. Most feldolgozom, amit tudok, bemutatom, ha elkészültem.
Búcsúzom. Sokszor csókollak! Férjednek üdvözletem küldöm és kívánom, hogy tudjon neked segíteni a honlap megtekintésében, érdekes elfoglaltságnak találván azt. Szeretettel: Marika


 
Németh Vilmosné tanárnő
2010. augusztus 25-i dátummal küldte következő kézírásos levelét, postai úton.
 
Marika kedves!
Igaz, hogy fogadkoztam, többet már nem írok. De hiába, 35 évig pedagógus voltam, aki nem tudta megállni, hogy ne adja tovább, ha valami érdekeset olvasott. Most is így jártam. Teljesen véletlenül jutottam az iskolaépületetek múltjához, úgy gondolom, hogy a bagisokat is érdekelné, ugyan kik laktak abban a Vörösmarty utcai épületben a 30-as, 40-es, 50-es években.
Elolvasod, s ha Te is úgy találod, akkor felteszed a honlapra. Pesterzsébet monográfiában pár sor olvasható erről, de nekem az adatok „megelevenedtek”.
Csókollak: Lonci néni
U.i.: Munkádat segítendő, beszéltem: Reményi Magdával (Sebők Tiborné) 1964/E, Hodicska Icával (Gyenge Lajosné) 1969/B, Tiroly Margittal 1970/B. Kértem őket, írjanak pár sort a találkozóról, és küldjenek fotót is.
 
 

Feladás dátuma: 2010. szeptember 1.

Tisztelt Tanárnő!
Kedves Loncika!

Nagyon megörültem levelednek, mikor megláttam a napi postában a Te borítékodat is.
A bevezető mondatokra reagálva: Igen, egy igazi pedagógus mindig pedagógus marad. Így vagy Te is Kedves Lonci néni. És itt van ez a honlap, a mai korban az internet segítségével nap-mint nap bármikor bővíthetünk egy ilyen weblapot, vagy korrigálhatjuk írásainkat, ha módosítást igényelne, és hozzászólhatunk valamennyien, akik illetékesek vagyunk, és ez olyan, mintha együtt lenne egy nagy társaság. Köszönöm, hogy ezt Te megérezted, s gondolataidat, új ismereteidet nem zártad el a többiek elől, előlünk.
A kedves, hiteles történetet természetesen már legépeltem,

 

és egy új menüpontban felhelyeztem a Mozaikok_   Az iskolaépület múltja   cím alatt. 

 

Visszagondolva úgy tűnik, hogy ez a valós háttér, - amit most Te Lonci néni részletesen bemutatsz, - mint szájhagyomány útján terjedő történet - rányomta bélyegét a volt diákok gondolataira. Sokan összekapcsolták az apácazárda egykori létezésének tényét a Bagi Leánygimnázium tantestületének szigorával, nevelési elveivel, melyet például én személy szerint egész életemben szép emlékként őriztem, és dicsértem mindenkinek, akivel hasonló témában kapcsolatba kerültem. Ennek a tantestületnek egyik tagja Te voltál Lonci néni, és jó volt visszaemlékezni mindig tanáraimra.

 

Kedves Loncika! Visszatérve leveledhez.
Azzal kezdeném, hogy az 1964-ben végzett "e" osztályról nincs érettségi tablóm a honlapon, így nem tudom a leányok fotóit kiemelve esetleg bemutatni az íráshoz pl. megnevezett Reményi Magdolnát vagy Őrszigethy Erzsébetet, akinek munkájáról egy kis bemutatót kap az olvasó tájékoztatód alapján.
Természetesen utána néztem - Őrszigethy Erzsébet nevét megjelölve - az interneten. Amit olvastam, az komoly, értékes munkáját dicséri.

Nyitottam egy oldalt róla       "Az iskola diákjai a neten"       c. menüpont alatt, hivatkozván a Te írásodra.


Kedves Loncika! Köszönöm, hogy kapcsolatokat vettél fel az említett személyek esetében. Mindenkit szeretettel várunk.
Ezúton tájékoztatlak Lonci néni, hogy nyitottunk egy új oldalt, ahol Pesterzsébetről írhatja meg emlékeit bárki, aki itt született, bár később máshová költözött, (mint én) vagy itt él ma is, (mint Te) vagy csak átutazó volt Pesterzsébeten a Bagi Ilona Gimnázium diákjaként vagy tanáraként. Nem akartalak ezzel zavarni korábban Téged, mert azt mondtad, nem akarsz több levelet írni. Most csak azért írom le, hogy ha mégis valami kapcsán kedvet kapnál, örömmel fogadnám írásodat. Igaz, eddigi írásaidban mindig ott volt Pesterzsébet a gondolatsoraid középpontjában, tehát ez idáig is egyértelmű volt számodra a szülőhelyed jelentősége. Ha valamit mégis ki szeretnél emelni még, ami Pesterzsébettel kapcsolatban neked fontos, vagy szép emlék, vagy az otthonod, - nem utolsó sorban - az a szép virágos kert, amit láttam a Kossuth-nyakkendős fotódon, akkor örömmel fogadom az írást.
Búcsúzom. Sok szeretettel küldöm üdvözletem: Csókollak: Marika
 

 

 

Feladás dátuma: 2010-09-01   12:57

Üzenet küldője: Németh Vilmosné

 

KEDVES MARIKA! KÖSZÖNÖM A TARTALMAS IRÁSODAT!  LEVÉL POSTAI ÚTON MEGY!!  MÉGEGYSZER KÖSZÖNÖM !   

SOK PUSZI : LONCI NÉNI.

 

 

Feladás dátuma: 2010-09-02  13:12

Üzenet küldője: Dóka Istvánné

 

Kedves Loncika!
Mellékelem a word levélre kimásolt oldalt, amit elkészítettem írásod alapján. Ha valamit javítanál rajta, írd meg, legyél szíves! Ez az írás a  honlapon a  Mozaikok   oldalon a     Az iskolaépület múltja   - Németh Vné  cím alatt olvasható. A postai másolatot majd hamarosan küldöm.

Üdvözlettel: MarikaSzerkesztői kiegészítés!

Szerkesztői ismeretek és az internetes adatok alapján elkészült egy oldal, melyet a tanárnő, Loncika ismertető mondataival vezettünk be.
Az iskola kulturális kapcsolatai - városi intézmények a Mozaikok menüpont alatt található, mely korábbi anyag közé került beillesztésre, a 4. ponttal megjelölve az említett új anyag.  

 

 

Üzenet küldője: Németh Vilmosné

Feladás dátuma: 2010. szeptember 30.

 

Ismét levél érkezett a tanárnőtől, melyben egy iskolatársa és egy tanítványa munkásságára hívja fel szerkesztőségünk figyelmét. Postai levelében mellékleteket küldött újságcikk kivágások formájában. A két Bagis diákról az anyag összeállításra került  Az iskola diákjai a neten c. menüpont alatt.

Kápolnási Magdolna 1952 IV. a - Árki Sándorné és Dr. Sárdi Margit 1965 IV. c - Dr Sipos Leventéné 

ED - Önképzőkör II. évfolyam, 2. szám, 1961. november  - Sárdi Margit.

Szerkesztőségünk köszönettel fogadta, az újabb anyagot a honlap számára!

 

Szerkesztői kiegészítés!

Lonci néni leveleiben, írásaiban mindig ott volt Pesterzsébet a gondolatsorok középpontjában. Ezidáig is egyértelmű volt számára a szülőhelyének jelentősége. E mondatok egy részét összegezve a Pesterzsébetről szóló emlékek  menüpont alatt felhelyezésre került egy oldal a tanárnő,  Németh Vilmosné  neve alatt.
 
 
Feladás dátuma: 2010-10-10 18:20
 
KEDVES MARIKA!  REMÉLEM, JÓ JEGYED VOLT MAGYARBÓL, HA MÉGSE, AKKOR MOST  ÁTJAVITOM DICSÉRETES JELESRE! GRATULÁLOK:  ÜGYESEN HASZNÁLTAD FEL A LEVÉL-CSACSOGÁSAIMAT !            
CSÓKOL: LONCI NÉNI.   

   

 

Feladás dátuma: 2010-10-10   22:21
Drága Tanárnő!
Ilyen kedves dicséretet kapni a volt tanáromtól, ez csodálatos érzés. Nagyon köszönöm!
Sok puszi: Marika

 

 

Feladás dátuma: 2010-10-26.
Üzenet küldője: Németh Vilmosné tanárnő, Loncika
Postai levél útján
 
Összefoglaló a levél tartalmából.
(A részletek az adott oldalakra kerültek beillesztésre.)
 
A tanárnő levélírásának indítéka – mint azt levelében megírta – a honlapon talált néhány írás, régi osztály- és iskolatársainak neve alatt olvasható ismertetők, melyeket szerkesztőségünk internetes oldalakon kutatva tudott megszerezni. Ezzel Loncikának kedves emlékeket sikerült felidézni Marek Zsuzsáról – (Albert Zsuzsa) és Joó Irénkéről – (Ormainé, Krasznai Györgyné).  Válaszlevelében a tanárnő újabb ismeretekkel bővítette a honlap adattárát, nevezett személyekkel kapcsolatosan. Ezeket új tájékoztatásként fogadtuk, s felhelyeztük, az adott oldalakra, ezzel tovább adván a kedves élményeket a honlap olvasói számára.
Így került bővítmény a következő oldalakhoz:
Az iskola tanárai az Interneten menüpont alá: Krasznai Györgyné nevéhez,
Az iskola diákjai a neten cím alatt: Marek Zsuzsanna 1950 IV. a - Albert Zsuzsa nevéhez.
 
Szerkesztőségünk örömmel vette, hogy az általunk internetről bemutatott Németországi Magyar Gimnáziumról további kapcsolatokat tudtunk meg Loncika újabb leveléből..
A Mozaikok_Németországi Magyar Gimnázium Burg Kastl - tanárok a Bagi Ilona Gimnáziumból cím alatti oldalhoz is beillesztettük Loncika szinte hihetetlennek tűnő kapcsolódó történetét.
 
A tanárnő még két kedves fotóval is megörvendeztetett minket, - engem. Egyik egy csoportkép, mely 1959-ben készült a Lázár Vilmos Általános Iskola tanári karának tagjairól. Loncika akkor ebben az iskolában tanított, pedagógus pályájának elején – majd innen ment át a Bagi Ilona Leánygimnáziumba, abba a középiskolába, ahol 1951-ben Ő is érettségizett.
Az akkori tantestületi tagok fényképének megtekintése bizonyára nemcsak nekem szerzett nagy örömöt, hanem a többi, Lázárból továbbtanult bagis diák is örömmel és meghatottan fedezi fel majd a csoportképen egy-egy régi tanárát és a gimnáziumi magyartanárát, Loncikát.
A fotó a Mozaikok menüpont alatti "Kell még egy szó..." - Pesterzsébet – szülőhazánk _  Emlékeink Pesterzsébetről oldalon Németh Vilmosné neve alatt olvasható írás utolsó oldalán látható.
 
Ezen kívül kaptam egy fotót Bencze István tanár úrról, mely egy énekkari kiránduláson készült 1963-ban. A képen látható Sárdi Margit 1965 IV. c osztályban érettségizett diák is, Loncika egyik volt tanítványa. A fotó felhelyezésre került az Erzsébeti Diák menüpontban, a II. évfolyam, 2. szám, 1961. november oldalon, ahol egy másik cikk is szól Sárdi Margitról.
 
Lonci néni megküldte a Helytörténeti Klubban, 2006. novemberében tartott előadásáról készült gépelt szövegének egy részletét, mely a Mozaikok menüpont alatt került felhelyezésre, Történelmi háttér - Németh Vilmosné visszaemlékezése 1944-re,   Göndöcz Ilona 1951 IV. b tanuló, majd magyartanár írásából, - A rövid tanév – 2010. október címmel. Ezen az oldalon beillesztésre került a színház világában megélt diákkori kaland, Lonci néni írásából.
1965. IV. d osztály osztálytalálkozóján is elhangzott ez a történet, mely a következő link nyitja az oldalt:
Lonci néni elbeszélésének leírása
 
Kedves emlékként említette Loncika, Az iskola diákjai a neten c. oldalra Göndöcz Ilona 1951 IV. b - Németh Vilmosné név alatt felhelyezett anyag egyik fotóját, mely az 1986-os nőnapi iskolai ünnepségen készült a Kossuth L Gimnáziumban. A képet szerkesztőségünk a KLG honlapján kihelyezett fotókból választotta. A tanárnő egy kedves ottani kollégája, a biológia szakkörösökkel készítette a virágtálakat az ünnepségre. A történet szomorú emlékként zárul, ez a kolléga a nyugdíjba vonulásának első hónapjában meghalt. Nem kaphatta meg az élettől a pihenő évek örömeit. 
 

Örömmel fogadtuk a megküldött újabb információkat és dokumentumokat!

Köszönjük: Marika

Kedves Lonci néni!
El kell, hogy mondjam, én már elkészítettem egy jó kis anyagot, - a honlapról másoltam ki olyan oldalakat, melyek Loncika Veled kapcsolatosak, vagy éppen Te írtad, vagy valamilyen szempontból Téged is érint, és egy-két oldal az általános ismeretekről. Azt mondtad, nem minden ismerősödnek van számítógépe. Abból az iskolaépület eredeti történetéről készült írásodból két plusz külön oldalt nyomtattam, ha valakinek át szeretnéd adni.
Szóval postakész az anyag, amit küldeni készülök Neked, de most, az általad küldött dokumentumok feldolgozása után fogom majd küldeni, hogy ezek is bekerüljenek a másolati anyagba. Úgy gondoltam, magad előtt lapozgatva kényelmesebben olvashatod az oldalakat, vagy mutathatod meg másnak, mint böngészni a számítógépes  oldalakat. Persze ezek csak kiemelt oldalak, azért, ha van kedved és időd, még jócskán van mit nézegetni a számítógépen, a honlapon.

  

U.i.: A Lázáros tantestületi fotótól nagyon meghatódtam. Először aggódtam, hogy nem ismerlek fel, de aztán megtaláltam a legszebb női arcot, az a Tiéd. A csoportképből négy hölgy és négy férfi tanár tanított engem nyolcadikban. A Te fényképed felett a három délceg férfi közül az egyik, - mindhármukat szerettem - Thomann Márton. Az osztály vagy a jól felelő diák dicsérete volt: "Mintha írósvajjal kenegetnék a szívem csücske táját". Bencze Istvánra emlékszem  -  A folyónál állt Dunjuska, ... dalnak énekléséhez mindig összepárosított  engem az osztály  egyik  kitűnő tanulójú  "szép  fiújával, s ketten  énekeltük a dalt,  a refrént pedig az osztály.   Az osztályfőnököm, Gyulavári Gyula  számomra igazi, komoly "úriember" volt, a matematika kiváló oktatója, s engem Ő vitt be a Bagiba az utolsó napon. Édesanyám 10 éves koromban meghalt, s nagymamám segítséget kért tőle, mert édesapám akkoriban nem tudott ezzel a kérdéssel megfelelően foglalkozni. Sohasem feledkezem meg osztályfőnököm iránti  tiszteletemről és hálámról, melyet iránta érzek.

 
2010-10-28   14:24
KEDVES MARIKA! KÖSZÖNÖM, HOGY REAGÁLTÁL, HOGY MEGKAPTAD. IZGULTAM A FOTÓK MIATT. ÖRÜLÖK, HOGY ÖRÖMÖT SZEREZHETTEM A TANTESTÜLETI FOTÓVAL.   MAJD   EGYSZER MÉG IROK !                         
SOKSZOR  CSÓKOL: LONCI NÉNI
 
Lonci néni a novemberben postára adott csomagomat - a honlapon megtalálható oldalak néhány másolatát - három mappában csoportosítva, megkapta.
Vilmos Németh írta:
KEDVES  MARIKA!!
MAJD IROK, DE MÉG VÁROK EGY ÚJSÁGCIKKRE !          CSÓKOL,  LONCI NÉNI.
KÖSZÖNÖM A CSODÁLATOS KARÁCSONYI  AJÁNDÉKOT !!!
 
2010. december 7-én megérkezett  Lonci néni újabb postai levele, melyet november 29-én írt.
Legnagyobb örömömre beigazolódott, hogy Lonci néni ugyancsak örömmel fogadta a megküldött csomag tartalmát.   
Ez a megható szavakkal megfogalmazott mondataiból visszatükröződött számomra.
 
A postai levél íródott 2010. XI. 29.
Marika kedves!
Sikerült nagy örömöt szerezned, mert én megmaradtam annak, ami voltam; nekem a könyv, az írás, amit megfogok, amiben könnyen utána olvasok bármikor, az jelenti az olvasás élményét. A neten szinte részenként olvasgattam mindent – csakis a férjem segítségével, de így ez az enyém. Iszonyatos munka volt. Ady soraival tudok csak reagálni:
„Köszönöm, köszönöm, köszönöm.”
Karácsony  küszöbén, a szeretet ünnepének közeledtével ez a kölcsönös érzés nagy lelki élményt jelentett számomra, melyet nagy tisztelettel és szeretettel fogadtam régi kedves tanáromtól. (Lonci néni levelének itt be nem mutatott sorait  örökre szívembe zártam.)
Levelében még felhívta figyelmem:
 • Dobray István tanár urat annyira megbecsülik nálunk, hogy egy termet a Lajtha László Zeneiskolában róla neveztek el, van ott egy kis kiállítás is az emléktárgyaiból. Ott voltam a teremavatón, - lánya és unokája rendezte be. Unokája Pálffy Krisztina a Városi Vegyeskar Karnagya is a Lázárban tanít. (Őt már a Kossuthban tanítottam.) A Lázárban tanult egykor a nagypapa is, - Itt is van egy terem róla elnevezve, Dobray terem. (elemi + gimnáziumi néhány évet, ugyanis a KLG 1929-ben költözött a szép tornyos épületbe.)
 • A kerületünkben megbecsülik a múltbeli nagyokat, őrzik az emléküket:
 • A Zeneiskola díszterme Máté János nevét őrzi, ő alapította meg a Zeneiskolát Pesterzsébeten. Most az Ady Endre utcai régi épületben működik.. Máté János sok kortársamnak jelent szép emlékeket, diákként (KLG) ő alapította meg előbb a fiúk kórusát, majd ezt kibővítette velünk, bagisokkal. (1949-52-ig működtünk) Egyetlen tanár nélkül - egy diáktárs segítségével, Imrével jártak. (Hegyi Imre 1951-től az Állami Népi Együttes énekese, szólamvezetője lett, ő bővítette tánckarral, zenekarral is az együttesünket. Ő még él, Máté már régen elhunyt.)
 • Még egy új ismeret: Talán te sem tudod, hogy abból a szép Török Flóris utcai épületből 1963-tól a Kossuth egy újba költözött. (Modern, kocka, jellegtelen) Így én már az újban tanítottam. (Az új épület az Ady E utcában van, a Sportpálya mellett) A régi épületben az Eötvös Loránd Szakközépiskola működik, - egy ideig ott volt a Bagi Szakközépiskola is, majd ott is megszűnt. Ezt tudod.
Ezek az üzenetek majd feldolgozásra kerülnek a honlap megfelelő oldalán.
 
 
Feladás dátuma: 2010-12-07 12:52
 
Kedves Tanárnő!
Kedves Loncika!
Nagy örömmel nyitottam ki a mai napon érkezett leveledet.
Köszönöm a karácsonyi üdvözletet a magam és valamennyi bagis diák és tanár nevében.
Szándékomban volt már egy új menüpont megnyitása, ahol az aktuális dolgoknak biztosítanánk helyet. Megbeszélem Király Csabával, milyen lehetőség van, mert akkor ezt a kedves Karácsonyi üzenetet ott be tudnánk mutatni a honlap valamennyi látogatója számára is. Ha sikerült megoldani, majd jelzem.
Árkinéval kapcsolatos cikket  ma feldolgoztam. Ünnepi díszülés a Városházán, onnan link: Értékőrzés, múltkutatás
A Mozaikok_Kell még egy szó menüpont alatti oldalon beiktattam a Radnóti vers elé is egy linket, melyben Pesterzsébet névváltozásaihoz kapcsolódó történéseket próbáltam összesíteni különféle internetes anyagokból, hogy akik nem érnek rá felkutatni az internet oldalait, azok itt egyben megtalálhassák a lényeget.
Pesterzsébet névváltozásai http://www.bagiszki.hu/node/1755 Nyilvánvalóan a teljességet nem lehet ilyen szűkre szabott  anyagban megvalósítani, ez nem is lehet célunk itt.

Kedves Loncinéni!
  Ha megnézed ezt az oldalt, azt hiszem folytatásként ide illeszthető Árkinével kapcsolatos fotó és újságcikk. Remélem sikerül.
Egy másik közölnivalóm is van. Kónya Máriával kapcsolatban küldtem érdeklődő levelet 69.b Gyengéné Hodicska Ilona címére. Meglepetésemre azonnal adta a válaszlevelet, s hivatkozott Rád, hogy Te jelezted neki a honlapon való megjelenítését az osztálytalálkozónak. Elárasztott anyagokkal a 2000. és a 2009. évi osztálytalálkozóval kapcsolatban, melyeket nagy örömmel fogadtam. Király Csaba felhelyezte a képgalériát, én pedig a beszámoló anyagot rendszereztem.
2000. 03. 14. 1969 IV. b osztály 31 év után  http://www.bagiszki.hu/2000-03-14-1969-iv-b-osztaly-31-ev-utan
2009. 06. 13. 1969 IV. b osztály 40 év után  http://www.bagiszki.hu/20090613-1969-iv-b-osztaly-40-ev-utan
A levelezés oldalon - Gyengénével folytatott levelezésnél - gratuláltam Ica munkájához.

  

Még egyszer köszönök mindent, a hangulatos karácsonyi képeslapot, a szép idézetet és a megható szavakat, melyeket csak torokszorítással tudok elolvasni. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy régi kedves tanárommal, Veled Lonci néni levelező kapcsolatban lehetek. Kellemes ünnepi készülődést kívánok. Szeretettel: Marika

  

 

Feladás dátuma: 2011-03-08
 

Kedves Loncika!
Abban reménykedem, hogy a nőnapi üdvözletemet, amit korábbi levelemben küldtem, s kedveskedni szerettem volna vele, előbb-utóbb megtekinted majd.
Most szeretnék egy linket küldeni, kék betüvel írom azt, ami kinyit a honlapon egy oldalt. Ezt kellene megtekintened, hogy jóvá hagyod -e ennek az írásnak véglegesítését.

Németh Vilmosné és Kökény Sándorné  - két diák barátsága az 1940-es évekből.
Kedves Loncika! Az írás gyakorlatilag a hozzám küldött augusztusi leveledből kivonatolt mondatokból áll. Örömmel venném, ha elfogadnád.
Ezek után összeállítom gépelésre azokat az oldalakat, amelyek még a decemberi csomagba nem kerültek be, s szeretném, ha ezt is akkor vehetnéd kezedbe, amikor csak akarod, s ne kelljen a számítógépre várakozni.
Utolsó leveledben arról írtál, hogy kedves férjednek egészség vonatkozásában gondjai voltak Remélem, rendeződtek a problémák.
Várom kedves visszajelzésedet. Szeretettel gondolok Rád: Marika

  

 

Feladás dátuma: 2011-03-09 17:26

 

KEDVES MARIKA !
A KEDVES KÖSZÖNTŐDET MEGHATÓDVA KÖSZÖNÖM  - A WÁGNER - IDÉZETET KÜLÖN.
AZ UJABB ÖSZEÁLLITÁSODRA " IGENT " MONDOK.                                                                    
CSÓK,  LONCI  NÉNI.
 
 

Feladás dátuma: 2011-03-09   18:58 

Kedves Lonci néni!
Nagyon örülök, hogy válaszoltál levelemre. Köszönöm a jóváhagyást az új anyag beillesztésére.
Köszönet az e-mail írójának is.
Jó egészséget kívánok Neked és kedves Férjednek! Csók: Marika

 

 

Feladás dátuma: 2011-04-21 6:38
 

Kedves Tanárnő! Kedves Loncika!
Szeretettel küldöm üdvözletem a közelgő ünnep alkalmából.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Neked és kedves Férjednek!
A tegnapi napon elküldtem egy kis összeállítást azokról a Veled kapcsolatos bagis írásokról, amelyek az előző küldeménybe nem kerültek be. Remélem, kétszer ugyanazt nem küldtem, de ha véletlenül mégis, akkor elnézést kérek.

Sok szeretettel gondolok Rád: Marika

 Feladás dátuma: 2011-04-25 14:18
KEDVES MARIKA !
NAGYON KÖSZÖNÖM A SZÉP AJÁNDÉKOT, ISMÉT GRATULÁLOK AZ ÉRTÉKES ÖSSZEÁLLÍTÁSOKHOZ, EZEKRE FOGOK  REAGÁLNI - NEMSOKÁRA!                                                                               CSÓK LONCI NÉNI.

  
 
 
2011-06-06-án érkezett a postai levélcímemre Lonci nénitől.
 
Az újabb meglepetés, Loncika tájékoztatta szerkesztőségünket arról, hogy 2011. május 12-én osztálytalálkozót tartottak, a 60 éves érettségi találkozót. Erről küldte be szerkesztőségünknek az ott elhangzott beszédét, emlékezvén az ifjúságukra, s arra a korra, amit akkor éltek át. A beszámoló – feldolgozás után - olvasható az Osztálytalálkozók menüpont alatt.
Loncika fotókat is ígért a találkozóról, melyeket szeretettel várunk.
 
 
Feladás dátuma: 2011-06-15 15:25
 
KÖSZÖNET, HOGY FELTETTED A 60.-RÓL MEGEMLÉKEZÉSÜNKET !

NAGYON KÖSZÖNJÜK !

SOKSZOR CSÓKOL:         LONCI  NÉNI

 

 

Szerkesztői kiegészítés!

A tanár és volt diák írása alapján emléklap készült az 1951 B osztály elhunyt diákjainak tiszteletére.

Megemlékezés Elhunyt osztálytársakról 1943-1951 IV. b

Rákosi Zoltánra emlékezve - volt tanár 1950-ből

 

 

Postai levél dátuma: 2011-06-25 

Kedves Marika!

Köszönöm, hogy feltetted a 60. találkozón elhangzott, rövidített beszédemet. A fotók késnek, de meglesznek.

(Postai sztrájk volt Amerikában, de már vége.)

Küldök egy kis írást a Liszt-évhez kapcsolódóan. Azt hiszem, mindenkinek érdekes lesz. A hozzám hasonló öreg bagisok pedig ismerik a személyeket, akikről írok.

 

 

Feladás dátuma: 2011. 06. 27.  10:57

 

Kedves Lonci néni!
Már megint egy csodálatos, különleges témában kaptam Tőled tájékoztatást. Nagyon köszönöm. Élmény volt olvasni leveled, az osztálytársak, barátok kapcsolattartásáról hallani, látni a fotókat. Barátságok, ahol a távolság nem érzékelhető, ill. nem akadály semmiben. Begépelem a küldött anyagodat, és hamarosan felhelyezem. Ahogy kérted, a találkozó képeinek beillesztése után postázom Neked vissza az összes fotót.
Szeretettel csókollak: Marika

 

Szerkesztői kiegészítés!

A tanárnő 2011. 06. 30-i dátummal küldött levele alapján feldolgozott oldalak:

A Beköszönő menüpontban: Németh Vilmosné sz. Göndöcz Ilona magyartanár - 2011. június 25.

Liszt Ferenc a magyar világpolgár - Internetes bevezető Németh Vilmosné leveléhez

Mozaikok menüpontban található:  Liszt Ferenc emléke Kanadában - Bagis diákok a világban, távol és közel 2011

Németh Vilmosné sz. Göndöcz Ilona és Kanadában élő barátai 1943-1951 b osztály 

 

 

Feladás dátuma: 2011-07-03
 
Marika!
Nehéz napom volt, de mégis volt nagy örömöm, hogy férjem rátalált a Liszt-témára. Hihetetlen gyorsan megszerkesztetted és milyen kitűnően! Nagyon nagy a gyakorlatod. Köszönöm.
A legnagyobb meglepetés Bolla Éva érettségi képe volt. Még soha nem láttam. (Nagyon szép fekete lány volt.)
Most még írok néhány sort Joó Irénkéről és Sólyom Mártáról, - iskolatársak találkozásáról külföldön.
Köszönök mindent és nagy szeretettel csókollak: Lonci néni
 
 

Szerkesztői kiegészítés!

Az iskolatársakról készült oldal az Akkor és most_Régen és ma menüpontban olvasható: Göndöcz Ilona 1943-1951 IV. b
Korábbi levél alapján a Pesterzsébet c. újság cikkeiről készült összeállítások:
Átmentett kapcsolat - Bóbita Óvoda - Kalmár Ilona sétány 1990  - 3.   Az anyák szobra
Pesterzsébeti újságcikkek - város- és kultúrtörténeti események Németh Vné leveléből 2011  
 
 
Feladás dátuma: 2011-07-10 12:16
 

Kedves Lonci néni!
Megleptél leveleddel. Nem kaptam róla előjelzést.
Boldog vagyok, hogy számítógépes munkámmal örömöt szereztem Neked. Tisztelettel és örömmel fogadtam kedves, dicsérő szavaidat az oldal összeállítására vonatkozóan. Reméltem, hogy Éva érettségi fotójával meglepetést szerzek majd, s örülök, hogy így is lett. A jelzett észrevételeid alapján igyekeztem korrigálni, pontosítani az anyagot.
A Joó Irénke és Sólyom Márta "találkozásának" történetét már korábban megírtad nekem, most csak kiegészítettem egy-két újabb mondatoddal az írást, s így most egy új oldalt nyitottam erre a visszaemlékezésedre. A megküldött fotón Irénke valóban nagyon bájos.
Én korábban a Bóbita Óvodát mutattam be, mint a Kalmár sétány 1. sz. lakcím alatti lakóit. Tehát ide nagyon passzolt, hogy az Anyák szobra ünnepségéről írt cikk az óvodásokról, Kedvesné óvodavezetőről szól, mint ahogyan már én is megemlítettem őket korábban. (2010 januárjában)
Hamarosan küldöm a kiemelt oldalak másolatát.
Addig is szeretettel küldöm üdvözletem Neked és kedves férjednek: Marika

 

 

Feladás dátuma: 2011-07-12 15:48
 
KEDVES MARIKA!
KÖSZÖNÖM, HOGY FELTETTED A BAGIS TUDÓSÍTÁSAIM.
CSÓKOL  LONCI NÉNI.
 
 
Feladás dátuma: 2011-07-15 16:04
 
Kedves Lonci néni!
Remélem, a csomagomat megkaptad. Kicsit izgulok a fotóid egészséges állapotban történő visszaérkezéséért. Gondolom, ha átvetted az anyagot, jelzést kapok.
Szeretettel küldöm üdvözletem: Marika
 
 

Feladás dátuma: 2011-07-17 12:34

 

A CSOMAG MEGÉRKEZETT.  NAGYON  KÖSZÖNÖM, LEVÉL  MEGY. 

SOK PUSZI,    LONCI NÉNI .

 
 
Postai levél érkezett: 2011-07-22-én
 
Lonci néni örömét fejezte ki a megérkezett csomag kapcsán. Dicsérő szavait jó szívvel fogadtam.
Néhány pontosítást, illetve kiegészítést jelzett, melyeket az adott oldalakon végrehajtottam.
 • Bolla Évának – régi osztálytársának és barátnőjének - felhívta figyelmét a honlapra felkerült új oldalakra, ahol Éva örömmel fedezte fel érettségi tablóképét, amely neki nincs meg.
 • Az elhunyt osztálytársak oldalára kiegészítő gondolatok kerültek bejegyzésre, Loncika szeretetteljes visszaemlékezéseinek  sorai.
 • Utóiratban Loncika tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy Londonban is olvasgatják a honlap oldalait – dr. Neményi Ninon, Loncika volt egyetemi társa, volt bagis diák.
 • Loncika a Pflumm – könyv írójának is értesítést küldött a könyvbemutató honlapon történt propagálásáról.
Lonci néni így zárta levelét:  Édes Marikám!
Nagy élmény az egészet olvasni. Gratulálok a kitűnő szerkesztői munkádhoz és köszönöm.
Csókol: Lonci néni
 

 

Feladás dátuma: 2011-07-22 20:08
 

Kedves Lonci néni!
Szokásos lelkesedéssel vettem kezembe leveled, és ugyancsak szokáshoz híven megint új, érdekes információkat kaptam, és kedves dicséretedet is, mely további lendületre sarkall. Minden részletre kiterjedő hozzáfűzésekkel kapcsoltad össze elkészült munkáimat gondolataiddal, kiegészítéseiddel. Szinte egy szoros együttműködés meleg hangulatát árasztották leveled sorai. Köszönöm!
Köszönöm, és örülök, hogy kedvedben járhatok, az anyagok elküldésével, melyek azután Neked is további összefüggések alapjául szolgálnak baráti és szakmai kapcsolataidban.
Leveledben felvetett korrekciókat elkészítettem, azokat megtekintheted a megküldött linkek megnyitásával.
Szeretettel búcsúzom. Csók: Marika

 

 

Feladás dátuma: 2011.08.14. 14:23 
Üzenet küldője: Vilmos Németh
 
KEDVES MARIKA !
LONCI NÉNIT TÖRÉSSEL KÓRHÁZBA VITTÉK.  MÁR ITTHON VAN. A LEVÉL EZÉRT KÉSIK.                                    
ÜDV. NÉMETH.

 

 

Feladás dátuma: 2011-08-14

Kedves Vilmos!
Kedves Loncika!
Nagyon megrémültem, amikor elkezdtem olvasni a rövidke, de túl tartalmas levelet.
Mivel azt is írja kedves férjed, hogy már otthon vagy, ez reménykeltő,  persze még mindig aggódom. Mielőbbi felgyógyulást kívánok, s szeretettel és türelemmel várom következő jelentkezésedet.
Tisztelettel küldöm üdvözletem: Marika

  

 

Feladás dátuma: 2011-08-22  8:02

 

Kedves Lonci néni!
Névnapod alkalmából fogadd üdvözletem!


Szeretettel kívánok jó egészséget - most egy gyors felgyógyulást a baleseted nyomaiból - és további örömteli kapcsolatokat barátaiddal, és boldog együttlétet szeretett családoddal, a magam és a szerkesztőség nevében.


Képeslapomat megküldtem címedre, ha megérkezik a jelzés, rá kell kattintani a kék linkre. Remélem, sikerül megnyitni. Addig itt is küldök egy szép képeslapot, eme oldalon:
Sok szeretettel csókollak: Marika

 

 

 

2011. október 10-én érkezett a tanárnő újabb levele,
melyben Pesterzsébeti cikkeket kapott szerkesztőségünk, honlapon történő feldolgozás céljából.
 
Kedves Marika!
Én most kiestem a közösségi életből, de sokan informálnak, és az újságunk is tudósít a fontos eseményekről.
 • Gondolom, személyesen téged is fog érdekelni egykori tanárod gyászszertartása. Ha úgy látod, hogy másokat is, akkor majd felteszed.
 • Gyulai István – Pesterzsébet szülötte - elég híres ember volt, talán a honlap olvasóit is érdekelni fogja.
 • A harmadik újságcikk a pesterzsébeti reformkori nap rendezvényeiről ad tájékoztatást.
A tanárnő magáról a következőket írta: „az 5. heti kontrollon megfelelő a röntgenképem, a többi türelem dolga. 3 hónap az átlagidő a teljes felgyógyulásra. A szép őszt azért így is élvezem. Életet hoznak be a telefonos beszámolók osztálytársaktól, tanítványoktól – a bezártságunkba. Szeretettel csókollak: Lonci néni”
 
Köszönjük a tanárnőnek, hogy még baleseti felgyógyulásának idején is a honlap tájékoztatására gondol, és postai küldeményeket juttat el hozzánk.

 

 

Szerkesztői kiegészítés!

A megküldött anyagok a következő oldalakon kerültek - bővítés formájában - bemutatásra.

A Mozaikok_Kulturális kapcsolatok menüpont alatt található: 3.   Rátkay - Átlók Galéria
Gyulai Istvánról szóló cikk beépítésre került a Pesterzsébet díszpolgárai c. menüpontba - Dobray, Bencze és Kökényné anyagát követően:
Gyulai István 2009

A III. reformkori napról küldött cikk a Mozaikok_Kell még egy szó_Emlékeink Pesterzsébetről menüpontok végén van bejegyezve: Németh Vilmosné

*  *  *

 

2011. október 14-én az 1966-ban végzett E osztály volt diákjai dísztáviratot küldtek az osztálytalálkozóról, egykori magyartanáruk, Németh Vilmosné részére. A távirat tartalma, és Lonci néni válasza a Beköszönő menüpont oldalán látható: Távirat az 1966 IV. e osztály volt diákjaitól - 2011. október 14. - Üdvözlet egy osztálytalálkozóról 

 

 

Feladás dátuma: 2011-10-15 12:54 
 

Drága Lonci néni!
Tegnap este 10 óra után érkeztem haza Kispestről, ahol a találkozót megszervezték társaim.
Legnagyobb örömömre férjem azzal fogadott, hogy levelet kaptam Tőled. Ezúton köszönöm visszajelzésedet. Az osztálynak elmondtam a honlaphoz fűződő kapcsolatodat, és meséltem Rólad, s a levelek tartalmáról általában - röviden. Nagyon örültek, hogy sikerült elküldenem a táviratot, s így gondolatban Te is ott voltál velünk.
A honlapra  igyekszem felhelyezni a beszámolót. Akkor majd ismét jelentkezem.
Szeretettel csókollak: Marika
  

 

Szerkesztői kiegészítés!

A tanárnőnek rövid összeállítást készítettem az 1966-ban érettségizett e osztály találkozójáról, melyet word dokumentumban postázni fogok részére, a többi, Vele kapcsolatos írásokkal együtt.
 
 
Feladás dátuma: 2011-12-16 18:50
 

Drága Lonci néni!
Nagy örömömre postai boríték érkezett, melyben a Te kedves karácsonyi üdvözletedet olvashattam. Gyönyörű szavak, és egyben szomorúan olvasom, hogy a gyógyulás még nem teljes, s a napi feladatok ellátását is nehezíti ez az állapot. 
Nagyon kedves vagy, hogy ennyi gondod mellett mégis szántál még rám is időt.

Ezúton is kívánok mielőbbi végleges felgyógyulást.
Az én tervezett küldeményem kicsit csúszik, de remélem, hamarosan megérkezik a karácsonyi köszöntőm.
Néhány oldalt mellékeltem azokból a honlapon megjelent írásokból, amelyeket még nem másoltam le Neked. Ezért ezt még elküldöm, hogy a munkádnak legyen meg a nyoma, könnyen elérhető formában. Azon oldalak, melyek javítását kérted korábban, azokat a gépen kijavítottam, de nem akartalak azzal traktálni, hogy ismét elküldjem a már ott lévők mellé. E levelem írásakor jut eszembe, hogy – bár direkt előkészítettem, - a visszaküldendő újságcikkeket elfelejtettem behelyezni a borítékba. Elnézést kérek, majd legközelebb.
Nagyon sajnálom, hogy a lábad sérülése miatt még nem járhatsz ki. Kedves férjed gondozása a Te nehézségeid mellett bizony nem kis feladat. Tudom, milyen nehéz helyzetben vagy, de gondolj arra, hogy ilyen feladatokat csak mély lelkületű ember tud ellátni, s ez a Te lelked nagyságát dicséri.
Még egyszer köszönöm a gyönyörű karácsonyi lapot, melyet felhelyeztem a honlapra is.
Németh Vilmosné tanárnő - 2011. december 13. - Karácsonyi üdvözlet


Szeretettel csókollak, további gyógyulást kívánok, s Neked és kedves férjednek Kellemes Karácsonyi ünnepeket: Marika

 

 

Szerkesztői kiegészítés!

Némethné Loncika tanárnő részére a honlap szerkesztősége
2012. március 8-án
képeslapot küldött szeretettel, nőnap alkalmából.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztői kiegészítés!

2012. március 7-én értesültünk a szomorú hírről - iskolánk volt tanárától, a Kossuth Gimnázium Baráti Körének egyik tagjától, Németh Vilmosnétól - hogy a volt kolléga, Feith Bence 2012. február 18-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Az internetes oldalakon olvashatók a megemlékezések, volt tanárunk munkásságának méltatása. Feith Bence

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.