Az iskola tanárai az Interneten

«« Vissza ««

Kalmár Endre János Péter

Kökény Sándorné Kalmár Veronika édesapja

 

(Leibickénfürdő, Szepes vm., 1891. aug. 1.-Bp., 1952. aug. 23.):
mérnök, gyorsíró, gép- és gyorsíróiskola-tulajdonos és igazgató.
 
 
- Lőcsén éretts., 1917: a József Műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett. Negyedikes gimnazista korában gyorsírói pályázatos díjat nyert, rendszeresen foglalkozott gyorsírással. Egyetemi hallgató korában tanárai gyorsírással jegyzetelt előadásaiból néhányat sokszorosítva kiadott.
1929: a magyar orsz. gyorsíró verseny szabatossági díjának győztese, gyorsírástanári vizsgát tett. Bejárt a parlamenti gyorsirodába önkéntes, díjtalan gyakornokként dolgozni.
1930-48): Pestszenterzsébeten gyors- és gépíró iskolát nyitott. A Gyorsírástudomány szaklap által meghirdetett 300 szótagos versenyeken 1933: ezüst-, 1936: aranyérmet nyert. 
- A Magyar Gyorsírók Egyesületének, a Gyorsírás Budai Barátainak Egyesületének alelnöke, a Gyakorló Gyorsírók Társaságának 1938-ban  titkára, 1939-ben  főtitkára.
 
- M: Kapisztrán János gyorsírói. Bp., 1933. (A gyorsírás történetének vizsgálata.)
- A gépírástanítás új módszere. Uo., 1935. (A M. Gyorsíró Szle Kvtára 5.)
- Gépírási példagyűjt. a tízujjas vakírás begyakorlására. Uo., 1938. (7. átd. kiad. 1947.)
- Módszeres szövegek az irodai gépírói vizsgálatokhoz. Uo., 1938, 1940.
- Szövegek a tízuijjas vakírásban való biztonság megszerzésére az írógépen. Uo., 1941. (Bőv. 1942.)
- Korszerű szövegek a gépírás és gyorsírás gyakorlásához. Uo., 1948. (Az irodai írásismeretek módszeres kv-ei 3.)
- 1929-től Az Írás c. gyorsírás-lap autografálója. 88
- Kalotai Kálmán Műegyetem névjegyzék 1929:133.
- Ker. m. közél alm. I:466.
- Gyorsírók Lapja 1952. II. 9:12. (Meghalt ~. Nekrológ.)
- Gulyás XVI:127. (s.v. Kalmár Endre)
 

Idézet: Magyar Katolikus Lexikon - K - Kalmár

 

Idézet az Internetről: Új Ember

Kalmár Endre János Péter (*Leibickénfürdő, Szepes vm., 1891. aug. 1.): 1930-tól Pestszenterzsébeten gyors- és gépíró szakiskolát vezetett.

 

Az oldal a honlapra

beillesztésre került: 2010 júniusában

 

Fotó a PESTERZSÉBETI ÉRDEKES internetes oldalról

 

 

 

 

 

 

Itt volt a híres Pesterzsébeti Gyors- és Gépíró Iskola is, amelyet Kalmár Endre alapított és a szakmában szaktekintély volt, mint aranyjelvényes gyorsíró és az „Írás” nevű szakfolyóirat szerkesztője.

 

 

 

 

A fotó beillesztésre került 2013. február 16-án

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.