"Életed jelentős eredménye"

«« Vissza ««

Az ötvenes évek diákjai

Kivonatos idézetek Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből

 

 

 
Székelyi Gyuláné Gönczy Lívia 1950:
„Az elmúlt 39 évben is megmaradtam tiszta lelkiismeretű, becsületes embernek.”
 
Kökény Sándorné Kalmár Veronika 1950:
„A XX. Ker. közgazdasági szakközépiskola létrehívása.” (Diploma: SzF ELTE , gyorsírás- és gépírástanár, pedagógia szakos előadó, iskolaigazgató.)
 
Dr. Nagy Györgyné Majoros Györgyi 1950:
"Egyetlen kitüntetésemet az 56-os árvízvédelemben kifejtett tevékenységemért kaptam, azóta - aktívan is - csak XY felesége voltam."    1950 IV. a
 
Albert Zsuzsa (Albert Gáborné) Marek Zsuzsánna 1950:
„Két gyermekem, Gábor és Orsolya, és három verseskötetem (A csönd margójára, Árgírus jelenései, Az éjszakai lakó), valamint rádióműsoraim, és kritikáim. De talán, mint feleségtől nem lehet elválasztani tőlem teljesen férjem, Albert Gábor írói működését sem.  (ELTE magyartanár, a Magyar Rádió főmunkatársa, irodalmi szerkesztő.)
 
Dr. Elődy-Sólyom Márta 1951:
„Mint új emigráns Kanadában, három kisgyermek mellett újra elvégeztem – angolul – az orvosi egyetemet. Újabb két gyermekem születése után pedig a szakorvosi vizsgát letettem pszichiátriából. Mind az öt fiúgyermekem beszél magyarul, holott már idegenben születtek.”  (Diploma: Orvosi egyetem, pszichiáter, ideg- és elmeszakorvos - USA)  
Az iskola tanárai az interneten, Krasznai Györgyné oldalán Németh Vilmosné hivatkozik Sólyom Mártára.)
 
Rippel Gézáné Belán Julianna 1952/B:
„Gyermekeim: Géza vegyészmérnök, BME tanársegéd, Katalin építészmérnök, Mónika ker. üzemgazdász, Veronika magyar-angol szakos hallgató. Tudományos címem semmi.”   (Vegyészmérnök, vegyészmérnök tanár)   1952 IV. b
 
Tauker Istvánné Kerekes Éva 1953/A:
„hogy tanulhattam és taníthattam, hogy sok szeretetet kaptam, és olyan nagyszerű tanáraim voltak.”  (Diploma: PF általános iskolai tanár.)   1953 IV. a
 
Dr. Kronstein Gáborné Szilágyi Margit 1953/A:
„Jelentős nincs, csak a 36 éves pedagógiai pálya. Előbb tanárként, majd igazgatóhelyettesként, később a Ho Si Minh Főiskola gyakorlóiskolájában vezetőtanárként, 1981-től a IV. ker. Tanács alkalmazásában részt vettem Mezei Gyula felügyeleti kísérletében ped. Felügyelőként. Jelenleg pedagógiai szaktanácsadóként 12 iskola a munkaterületem. Néhány kitüntetést kaptam, de ez nem hiszem, hogy említésre érdemes, mert azt nem kiérdemli, hanem esetlegesen kapja az ember. Ennyi az egész.”  (PF, tanár, pedagógiai szaktanácsadó.)   1953 IV. a
 
Dr. Lipták Klára Szatmári Máténé 1953/B:
„Különös nem történt velem. Nekem igen nagy eredmény volt, hogy árva lányként, az életben senkitől támogatást nem kapva, saját erőmből orvosi diplomát szereztem. Úgy érzem, mind a pályámon, mind a családi életben boldognak tudhatom magamat.”  (Orvostudományi Egyetem, belgyógyász főorvos.)   1953 IV. b
 
Toldyné Hubai Emőke 1954/A:
„Négy év tervezői munka után hívtak vissza a BME-re, gépész tárgyakat oktatni. Eközben csábított el az új tudomány, a számítástechnika. 1977-ben, mint adjunktus átléptem teljesen e területre, és azóta számítógépes ügyvitelszervezéssel foglalkozom.”  (Gépészmérnök, BME-n számítástechnikai főmunkatárs.)     1954 IV. a
Beszúrás 2014 január 10-én: Az interneten, Emőke honlapján bemutatja a családfáját. A Linkajánlóban a következő sorok olvashatók:     
 
 
"Ez a valamikor Bagi Ilona Leánygimnázium jogutódjának honlapja.
Büszke vagyok rá, hogy kiérdemeltem nevem megjelenését, ezen a helyen."
 
 
Hubai Emőke szerepel egy másik névsorban is: Mozaikok - A pesterzsébeti leánygimnázium
 
Dr. Varga Mária  1955/A:
„Az MTA Nyelvtudományi Intézet és Veszprém megye Tanácsa felkérésére és megbízásából Veszprém megye földrajzi neveinek gyűjtése, kiadása.” (Diploma: ELTE magyar nyelvészetből doktorátus.)   1955 IV. a
 
Avar Pálné Halmai Edit  1955/B:
"Több ízben nyertem nemzetközi és országos kirakatversenyt, számtalan emblémapályázatot."   1955 IV. b
 
Zsigmond Zoltánné Bácskai Éva 1956/A:
„Az elmúlt 30 évben számos államférfi és kormánydelegáció látogatását szerveztem meg a közel- és közép keleti országokban, valamint Észak-Afrikában.  (Külügyi előadó)
 
Molnár Imre 1956/A:  "Két lányom. Annamária tanár Nyíregyházán, Judit orvostanhallgató Szegeden. 1956 IV. a osztály
 
Jókay Gézáné Padlovics Ilona 1957/A:
„A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium kitüntetése Kiváló Munkáért címmel.”  (Mérlegképes könyvelő)
 
Szilágyi Jánosné Csigi Emma 1957/C: "Az egész eddigi életem egy alkotás volt, mivel kibírtam az elmúlt 30 évet azokkal a morális eszmékkel, amit a családtól és az iskolától kaptam, megalkuvás nélkül."
 
Gerő Rezsőné Lang Klára 1957/D:
„A fiam.”     Egy visszaemlékezés olvasható a Mozaikok menüpontban Gerő Klára néven.
 
Pick Béláné Szabados Magdolna 1958/B:
„Személyes karrierről nem írhatok, mert nincs. Életem legnagyobb „alkotása” a fiaim, elégedetté tesz rendezett családi életem, s ezt tartom fontosnak.”   1958 IV. b osztály
 
Dávid Ferencné Maros Éva 1958/C:
„… csak annyit tudok magamról közölni, hogy nyolc éve özvegyen élek 90-91 éves szüleimmel, és az ő ápolásuk, velük való törődés minden időmet igénybe veszi… rokkantnyugdíjasként dolgozom.”  1958 IV. c
 
Mezei Györgyné Balásházi Mária 1959/A:
„Inkább esemény: sokat utazom, és jártam Pakisztánban és Izraelben.”
 
Dr. Réfi Oszkó Magdolna 1959/D:
„Becsületesen végigéltem immáron 48 esztendőt, és változatlanul hiszek a jóban, a dolgok jobbra fordulásában, tehát optimista vagyok.”      1959 IV. d osztály
 
Szabó Miklósné Szabados Margit 1959/D:
„Az iskolai testneveléssel kapcsolatosan végzett pedagógiai munkám elismeréseként megkaptam 1989-ben a Sport Érdemérem bronz fokozatát.”       1959 IV. d osztály

 

  

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.