"Életed jelentős eredménye"

«« Vissza ««

A negyvenes évek diákjai

Kivonatos idézetek Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből (246-250. old.)
 
Antal Margit Toscana 1940:
„Ami életem eredményeit, sikereit illeti, erről nem tudok beszámolni.
Arról viszont, hogy Isten Jézus Krisztusban mennyire lehajolt, oltalmazott, hordozott – legfőképpen, hogy személyes Megváltóm – hogy számomra milyen nagy a bűneimért hozott kereszthalála, áldozata, erről örömmel teszek bizonyságot.  1944-től súlyos tbc-s lettem, fél tüdőmet lekapcsolták, másfél évig gennyel csapoltak, akkor, amikor gyógyszer még nem volt, de felerősödésre se volt anyagilag lehetőség Ő mégis – orvosi vélemények ellenére – meggyógyított, még utána 21 évig irodában dolgozhattam.
Édesanyám halála óta (1972) nem is foglalkoztam mással, csak az Ő szolgálatával (gyermekek, öregek stb. mellett), egy drága gyülekezetben, ahol egymásnak testvérei vagyunk és Jézus Krisztus életünk Ura. Tudom, hogy szükségünk van a nehézségekre, a szenvedésekre, próbákra, hogy ezek a „seprűk” Hozzá vigyenek. Legnagyobb kincsem a Szentírás, napi erőforrásom. Legkedvesebb része a Szeretet himnuszán kívül a Róm. 8:28, 32, 35, 38, 39.”   Megemlékezés osztálytársainkról
 

Halász Ida Gabriella 1940:

„15 évvel ezelőtt újjászülettem Jézus Krisztusban. Bejártam a Szentföldet!”   (Végzettség: geodésia tanfolyam)  Megemlékezés osztálytársainkról
 
Alföldiné dr. Takács Ilona 1941:
„ Négy gyermek tisztességes felnevelése és betegeim százainak Isten segítségével meggyógyítása.”  (Diploma: Orvostudományi Egyetem, belgyógyász főorvos.)    1941 IV. a
 
Dr. Mészáros Károlyné Simon Terézia 1942:
„A pestszenterzsébeti nyilvános jogú magán leánygimnázium alapozta meg bennem a tudást, és a jónak, igaznak és szépnek állandó keresését, megtalálását és megtartását. Ez életem legszebb eredménye és lesz is, amíg engedik az Égiek.”    1942 IV. a
 
Takaró Károlyné Tóth Emma 1942:
„Életem nagy eredményei: Nincsenek, és mégis vannak. Hiszen Isten megáldott 6 gyermekkel, akik közül 3 lelkész, 1 tanár itt a kerületben, s mindegyik csodálatos, nagyszerű munkát végez Isten és drága hazánk javára.”  (Tanári diploma: teológia) 1942 IV. a
 
Pálvölgyi Sándorné Matisz Gizella 1944:
„Sok külföldi vendégszereplés, rádió- és lemezfelvételek.”  (Tanári diploma: okleveles zongoratanár, okleveles hárfaművész-tanár, zenetanár, zenekari szólamvezető.)   1944 IV. a
 
Széll Margit 1944:
„Vallási ügy miatt abba kellett hagynom a tanítást; mint egyházi szakíró magánúton elvégeztem a római Gergely egyetem dogmatikai és filozófiai tanulmányait. Tagja vagyok a zsinat utáni Nemzetközi Szent Tamás Társaságnak, ma is évente rendszeres előadója, ezeket ott publikálják. Saját könyvem: Tudom, kinek hittem – vallási tájékozódás és elmélkedések, Ecclesia Kiadó. Fordítások, kb 500 publikációm van. (Tanári diploma: ELTE, biológia-lélektan-filozófia szakos tanár.)  1944 IV. a
 
Rigó Lászlóné Bárányos Ilona 1945:
„1978: Munka Érdemrend ezüst fokozat, 1982: Munka Érdemrend arany fokozat. Leányom, Bello Ilona is iskolánkban érettségizett.   (Diploma: Számviteli Főiskola, beruházási főosztályvezető.)
 
Vajnóczky Ibolya Farkas Ibolyka 1946:
„Közreműködtem a Paksi Erőmű anyagellátási tervének számítógépes elkészítésében és bevezetésében, mint számítógépes rendszerszervező. A VBKM vezérigazgatóságán több tanfolyamot vezettem a vállalat 10 gyárában rendszerszervezőknek.”  (Diploma: Bölcsészettudományi Egyetem, Közgazdaságtud. Egyetem, tudományos munkatárs, számítógépes rendszerszervező.) 1946 IV. a
 
Sárosi Éva Pogány Éva 1947:
„vörösdiploma, kandidátus, számos publikációm van itthon és külföldön, gyakorlatilag mindenféle elismerést, kitüntetést megkaptam szakmámon belül.”   (Diploma: Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak, kandidátus.)   1947 IV. a
 
Dr. Kutas Sándorné dr. Ekler Anna 1948:
„Az egyetemet summa cum laude végeztem.”   (Diploma: ÁJTK, jogtanácsos)   1948 IV. a
 
Dr. Lohonyai Nándorné dr. Balogh Olga 1949:
„Tudományos fokozat. Egyetemi kutatás. Első helyen a 2 gyermekem.”  A volt diák neve a Gimnázium Tanári névsorában olvasható  (Diploma: ELTE TTk, biológia-kémia szakos tanár, tudományos doktori fokozat, egyetemi adjunktus, nyugdíjasként középiskolai tanár.)
 
Mező Imréné Hambalkó Edit 1949:
Zongoraművész „Egész életem a zene szolgálatában telik. Férjem, két gyermekem is muzsikus. Hangversenyeztem Európa sok országában. Rádiófelvételeken, lemezen játszottam, ősbemutatókat és kortárs zeneszerzők bemutatóit vállaltam, kurzusokat tartok. Szenvedélyem a tanítás. Növendékeim, mint zongoraművészek, tanárok, zenetudósok, karmesterek működnek itthon és külföldön egyaránt.”   (Diploma: zongoraművész-tanári diploma, főiskolai tanár.) 1949 IV. a
 
Liszkay Tamásné Tarnay Márta 1949:
„Két gyerekem, unokám. Sok kedves tanítványom, jelesül Erzsébetről, a Bagiból is.”     A Gimnázium Tanári névsorában olvasható a volt diák neve.  (Diploma: ELTE biológia-kémia szakos tanár, a Magyar Rádió főmunkatársa.) 
 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.