Énekkar

«« Vissza ««

Énektanárok és karvezetők a Gimnázium első 25 évében

Énekkar a kezdetektől

Idézet Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből (106-107 old.)

 

Az iskolai énektanítás célja elsősorban nevelői. A dalok és énekek főképp az érzelmi nevelést szolgálják, ezért a tantervben ez a nevelő cél, és a tananyagban a szöveges ének áll első helyen.

Ehhez a célkitűzéshez járul az énekhang ápolása, fejlesztése és a zenei érzék felkeltése, művelése, a zenei műveltség megalapozása, az önálló (hangjegy szerinti) éneklésbe való bevezetés.

 

 
Már az 1932/33. tanévben énekkart alakított Györffy Dezső tanár úr, és az 1933. május 7-i nyilvános ifjúsági előadást az énekkar nyitja meg a Gaudeamus igitur és a Virágéknál ég a világ … hangjával, és zárja Tompa Mihály Pusztán; Legyen úgy, mint régen volt című verseivel és a Hiszekegy eléneklésével.
 
1936/37-ben közli először az évkönyv a karéneket a rendkívüli tárgyak sorában. Laczkovich Piroska számolt be munkájáról, többek között arról is, hogy az Éneklő Ifjúság pestszenterzsébeti ünnepélyén két különszámmal és a teljes karban szerepelt  a leánygimnázium énekkara. Az említett Éneklő Ifjúság olyan mozgalom: társadalmi szervezet, amelyet az 1920-as évek végén a Kodály Zoltán köré tömörült énekpedagógusok kezdeményeztek abból a célból, hogy – ellentétben a hivatalos-konzervatív zenei nevelésüggyel – diadalra juttassák Kodály modern zenepedagógiai elveit.
 
1939/40-ben az ének tanítására Eördögh János okleveles zeneszerző, fuvolaművész, karnagy kapott megbízást az igazgatótól. Az I-III. osztály énekóráin kívül a karéneket is vezette. Az énekkar létszáma 80 volt. Az énekkar az iskolai ünnepélyeken szerepelt.
 
1945/46-ban kapott megbízást az énekórák ellátására Kutasi Klára énektanár. „Kutasi Klára énektanár ünnepélyek, szereplések előtt kisebb csoportonként foglalkozott velük. A zenei kultúra fejlesztésére mindig nagy készséget mutattak növendékeink, s örültek a szerepléseknek is. Kutasi Klára részt vett a helybeli, éneket tanító pedagógusok részére tartott ének szaktanfolyamon, itt bemutató tanítást is tartott. Vezette a Mémosz vegyes karát. A leánygimnázium énekkarával többször szerepelt iskolán kívüli ünnepélyeken.”
 
1946/47-ben az énekkar szerepelt a tankerületi hangversenyen a fiúgimnázium énekkarával együtt. A tankerületi kiállítás megnyitásakor, május 20-án az énekkar Kodály-Berzsenyi: A magyarokhoz című ódáját énekelte és népdalokat.
 
A tankerület említett hangversenyéről a következő kritika jelent meg a Pesterzsébet című újságban:
„Pesterzsébetiek a Zeneakadémián
A maga nemében páratlan, jeleneteiben impozáns hangversenyt rendezett március 25-én délelőtt 11 órakor a Tankerületi Főigazgatóság a Zeneművészeti Főiskola kistermében. A termet zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság, melynek soraiban ott láttuk a fővárosi kultúr- és zeneélet több kiváló vezető tagját is. A műsor számai közül a pesterzsébeti fiú és leánygimnázium vegyes kara a Székely kesergők és Somogy-balatoni nóták előadásával érdemelte ki a közönség tetszését.
A vegyes kar egyes énekszámai gyöngyszemei voltak a hangversenynek.”
E helyen városunk lakossága nevében köszönetet kell mondanunk Kutasi Klára énektanárnőnek, aki lelkes és odaadó munkájával olyannyira  járult a hangverseny nívójának emeléséhez, hogy az a legkényesebb ízlést is kielégítette.
 
Kovencz László'
 

 Az oldal a honlapra

felhelyezésre került: 2010 májusában
 
 

Németh Vilmosné - a Gimnázium egykori diákja és a 60-as évek magyartanára -

az alábbiak szerint emlékezik meg írásában a nagy hangversenyről, mely diákkori élményeinek egyik kedves emléke.

 
A Bagi és a Kossuth - két pesterzsébeti középiskola

 

"Az 1946/47-es tanévben közös énektanárnőnk volt: Kutasi Klára, aki „vegyeskarra vágyott”. Csak egy mai casting izgalmával lehet összevetni a mi lelkiállapotunkat, amikor a „vöröshajú veszedelem” végigénekeltetett bennünket; ki járhat át a fiúkhoz próbákra hosszú heteken át. Nekem szerencsém volt, és így én is szerepelhettem a Zeneakadémián 1947. III. 25-én. Sikerünk volt, az előadásról a Pesterzsébet c. újság számolt be: „A pesterzsébeti fiú- és leánygimnázium vegyeskara a Székely Kesergők és a Somogyi balatoni nóták előadásával érdemelte ki a közönség tetszését…” És nekünk mekkora élmény volt a „város pereméről” eljutni a Róth Miksa ablakos Zeneakadémia színpadára!"

 

Diákévek - Németh Vilmosné

 
Szerkesztőségünk az idézetet
beillesztette 2010 októberében

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.