Az iskola tanárai az Interneten

«« Vissza ««

Kossuth Lajos Gimnázium Pesterzsébet

Németh Vilmosné Göndöcz Ilona

 

 
 
Mint a honlap megbízott szerkesztője, és mint az 1966 IV. e osztályban érettségizett
egyik diák, örömömet fejezem ki, hogy részem lehet abban a megtisztelő feladatban,
hogy bemutathatom a honlap számára kedves magyar tanáromat,
Németh Vilmosnét.
Osztályfőnököm mellett Ő volt a második tanárom,
aki a tananyag leadása mellett szépségével, és kedvességével különösen elvarázsolt,
s ez pozitív hatással volt rám az ismeretanyag elsajátításában is.
 
Ez az arckép az osztályunk - 1966 IV. e - érettségi tablóján látható.
E honlapon az 1970 IV. c osztály tablóján látható utoljára a tanárnő arcképe,
majd elbúcsúzott az iskolától.
 
 
 
 
 
 
Arról, hogy Németh Vilmosné a Bagi Ilona Leánygimnázium tantestületéből kilépett, és a Kossuth Lajos Gimnáziumban folytatta a pedagógus pályát, Göndöcz Ilona egykori osztálytársától, Gajdosné Győri Ilonától szereztünk tudomást, a honlap szerkesztőségéhez írt leveléből.
E levél soraiból tudtuk meg azt is, hogy Németh Vilmosné abban az iskolában gyakorolta a pedagógus hivatást, ahol szeretett tanárai tanították diákkorában, s - Pesterzsébetet el nem hagyva - második munkahelye a Kossuth Lajos Gimnázium lett, ahol a pedagógus pályát befejezte, s utolsó tanítási éve után onnan vonult nyugdíjba.
  
 
 
 
 
A Kossuth Lajos Gimnázium honlapján, az érettségi tablókon 1971-től látható Németh Vilmosné fényképe.
Egy tantestületben dolgozott Dr. Pattantyús Endrénével, aki szintén korábban a Bagi Ilona Leánygimnázium tanára volt, valamint Dezsényi László igazgatóhelyettessel, aki 1951-ben a Bagi Ilona Leánygimnázium igazgatója volt, s Némethné Göndöcz Ilona akkori tanára.
 
  
 
Ebben a Gimnáziumban mintegy 20 éves munkaviszony volt már Németh Vilmosné mögött, amikor az alábbi kedves fotó készült, amely az 1990-ben érettségizett IV. B osztály tablóján látható.
 
 
 
 
 
 
Lélekben és gyakorlatilag is, nyugdíjba vonulása után sem marad távol diákjaitól. Rendszeresen részt vesz osztálytalálkozókon, s boldogan eleveníti fel volt diákjaival az együtt töltött évek emlékeit.
 
 
 
 
 

Hírek az Internetről

 
Pepita
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója
 
2006. október
A Csili Művelődési Központ Protokoll termében került sor a Helytörténeti Klub nyári szünet utáni első összejövetelére, melyen Németh Vilmosné Göndöcz Ilona nyugdíjas pedagógus, pesterzsébeti őslakos mesélt pesterzsébeti emlékeiről, gyermekként és felnőttként megélt élményeiről.
A helytörténeti klub vezetője: Kökény Sándorné Kalmár Veronika

 

 Az oldalt összeállította: Dóka Istvánné Rácz Mária 2009 október

 

 A tanárnő arcképe látható még Az iskola tanárai az interneten menüpont alatt 

Dr. Pattantyús Endréné nevére megnyitott oldalon,
a volt kollégái körében is.

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.