Beköszönő - 2013

«« Vissza ««

Karácsony

2013. december 24.

 

  

 

A karácsony varázsa

 

Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertya fényénél még a csillag is táncol.


Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,

mély érzésekkel telik meg a lelkünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldog lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.


A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.


Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mi is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.

(Ismeretlen szerző - köszönjük!)

 

*   *   * 

 

Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában,

nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják,

hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni. - Márai Sándor

 

 *    *    *

 

(Szentgyörgyi Romeo   facebook - 2013. december 14.)

 

Az ünnepi időszak számomra fontos mondanivalója:
„A Karácsony éppen azt hirdeti nekünk, hogy minden külső változásnak lelki feltételei is vannak,

s belső változás nélkül igazi eredményt várni nem lehet.

A népek lelkületében kell jobb igazságnak fakadnia ahhoz, hogy jobb világrend születhessék.”

 

(Id.: Makkai Sándor)

 

 

Karáacsonyi dal 

Glória szálljon a mennybe fel, jöjjön a földre a béke!

És az emberi szívbe a jóakarat. Amen, amen

 

 

Makkai Sándor: A nagyobb igazság

(Kivonatos idézet)

Jó, hogy az idén is van Karácsony. Ebben a sötét decemberben néha már attól remegtünk, hogy a béke angyala ebben az évben nem fog leszállni a földre, talán mert nincsenek „jóakaratú emberek”, akiknek „nagy örömet” hirdessen. De azért az angyal mégis eljött és szállást keres az emberek szomorú szívében az isteni Gyerek számára.

A Karácsony itt van. Lehet, hogy csak hangulat, csak külsőség: mégis nagyon nagy és áldott alakalom, talán az utolsó alkalom arra, hogy mélységes igazságára ráébredjünk és a hangulatból valóságot, a külsőségből lelkiséget teremtsünk. …Mindenki várva-várja, hogy történjék valami nagy és áldott fordulat, ami visszaadja azt a hitet, hogy lehetséges és érdemes embernek lenni, s hogy az életnek van értelme és célja.

A Karácsony éppen azt hirdeti nekünk, hogy minden külső változásnak lelki feltételei is vannak, s belső változás nélkül igazi eredményt várni nem lehet. A népek lelkületében kell jobb igazságnak fakadnia ahhoz, hogy jobb világrend születhessék. Lehetséges-e ez? … Legalább most, a szent ünnep hangulatában próbáljunk gyermeki bizalommal igent mondani reá.

A Karácsony szimbolikusan is, hagyományosan is a gyermekek ünnepe. A nagy, bölcs és erőszakos felnőttek ilyenkor megajándékozzák a kicsinyeket és bár előzetesen ezt az ajándékot mindenféle feltételhez kötötték, végre is nem különböztetnek jó és rossz gyermeke közt, mindenik megkapja az angyalfiát. Talán eszükbe se jut az ajándékozóknak, hogy ebben van a Karácsony nagyobb igazsága az emberi igazságokkal szemben.

(Forrás: Szózat folyóirat)

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.